Międzykulturowa analiza transakcyjna

Międzykulturowa analiza transakcyjna

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.19

Słowa kluczowe:

analiza transakcyjna, przegląd czasopiśmiennictwa, South Asian Journal of Transactional Analysis

Abstrakt

Przez kilka ostatnich numerów  czasopiśmie Edukacyjna Analiza Transakcyjna skupieni byliśmy na przeglądzie artykułów w magazynie „Transactional Analysis Journal” (stąd uprzednia nazwa rubryki - „Czytając TAJ”). Postanowiliśmy jednak wyjść poza tę formułę ukazując również dorobek innych lokalnych czasopism naukowych poświeconych AT. Bo choć nie ulega wątpliwości, że kwartalnik TAJ, ukazujący się w języku angielskim  od roku 1971 pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej (ITAA - International Transactional Analysis  Association) należy do najbardziej znanych i renomowanych czasopism, to jednak wydaje się, że godne uwagi są również pozostałe pisma o tej tematyce. Dodajmy jeszcze, że cieszy fakt, że na łamach TAJ artykuły publikowali również polscy autorzy Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej.

Od tego numeru sięgać zatem będziemy do kolejnych, interesujących publikacji, zamieszczanych w rocznikach, półrocznikach lub kwartalnikach, ukazujących się w innych krajach, kontynentach, czy też obszarach geograficznych. Jednym z takich czasopism jest SAJTA – “South Asian Journal of Transactional Analysis” (wcześniej znane jako „SAATA Journal”). Jest to recenzowane pismo naukowe skupiające  się na teorii, zasadach i zastosowaniach analizy transakcyjnej  w czterech dziedzinach psychoterapii, doradztwie, edukacji i rozwoju organizacyjnym. Jego intencją jest zaproszenie badaczy, trenerów i praktyków analizy transakcyjnej z regionu południowej Azji do dzielenia się swoimi doświadczeniami, aplikacjami  i różnorodnymi innowacjami. Na łamach tego e-dziennika,  ukazującego się od sierpnia roku 2015 do roku 2019, opublikowano szereg ciekawych i wartych uwagi artykułów, które jak sądzimy zainteresują też naszych czytelników.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Jarosław Jagieła - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie

Pedagog społeczny i psychoterapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykładowca w Katedrze Psychopedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie. Redaktor honorowy rocznika „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” i „Biblioteki Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Autor 20 książek i ponad 300 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Bibliografia

Adhiya-Shah, K. (2018b). The Culture I Grew up in & the one I now Choose. South Asian Journal of Transactional Analysis, 2 (4), 48-57.

Agrawal, K. (2016a). My journey and personal development. South Asian Journal of Transactional Analysis, 1 (2), 16-21.

Cariapa, A. (2018a). I Here.. You There: Separate & Connected. South Asian Journal of Transactional Analysis, 4(1) 12-21.

Chatterji, A. (2018b). Cultures influencing Group Therapy. Of the Therapist, Members, Group and World. South Asian Journal of Transactional Analysis, 2 (4), 13-22.

Chirravuri, S.(2015). Journey towards Expressing Myself. South Asian Journal of Transactional Analysis, 1 (1), 35-40.

Dhananjaya, D. (2016b). Preludde to allowers ! South Asian Journal of Transactional Analysis, 2 (2), 25-33.

Geethan, A. (2016b). Moving from Self Centered Relationship to Relationship Centered Self. South Asian Journal of Transactional Analysis, 2 (2), 34-44.

Geetha, R.S. (2015). TA Proper - Path to change. South Asian Journal of Transactional Analysis, 1 (1), 21-28.

Kandavel, R. (2015). Impact of Transactional Analysis in Personal Life. South Asian Journal of Transactional Analysis, 1 (1), 29-34.

Karuna (2015). Hop and Jump for Functional Fluency. South Asian Journal of Transactional Analysis, 1 (1), 10-14.

Kirtane, M. (2018b). Centeredness – A forgotten Indian culture. South Asian Journal of Transactional Analysis. 2 (4), 58-70.

Kothari, S (2016a). Oh How my Drivers Drove Me. South Asian Journal of Transactional Analysis, 1 (2), 12-15.

Madhabushi, K. (2018b). Re-examining my cultural influences through TA. South Asian Journal of Transactional Analysis. 2 (4), 71-77.

Manacha ,S. (2018a). Respect and Value in Relationships. South Asian Journal of Transactional Analysis, 1 (4), 28-38.

Milnes, P. (2017). The “Life Position” Matrix: Revisiting Ernst’s OK Corral. South Asian Journal of Transactional Analysis, 1 (3), 31-44.

Mythili S, M. (2019). Exploring Autonomy through Time Structuring. South Asian Journal of Transactional Analysis, 1 (5), 61-68.

Nadathur, S. (2016a). I Cannot Cry. South Asian Journal of Transactional Analysis, 1 (2), 7-10.

Nadathur, S. (2016b). Effective Exchange of feedback to enhance working relationships. South Asian Journal of Transactional Analysis, 2 (2),18-24.

Nadathur S. (2017). Effective Exchange of feedback to enhance working relationships – Part 2. South Asian Journal of Transactional Analysis, 1 (3), 22-30.

Nadathur, S. (2018a). Boundaries in Agile Coaching Contracts. South Asian Journal of Transactional Analysis, 1 (4) 39-47.

Oates, S. (2018b). Where is my culture now? A reflection on the impact of culture on my Script development over time. South Asian Journal of Transactional Analysis, 2 (4), 39-47.

Potty, S. Ch. (2017). In Conflict with Success. South Asian Journal of Transactional Analysis, 1(3), 11-20.

Pratt, K., Ravi, Ch. (2019). The value of Contracting in TA training groups. South Asian Journal of Transactional Analysis, 1 (5), 27-50.

Preetha ,T .R. (2016a). Stroking pat tern and Happiness Quotient in married couples – an Empirical study. South Asian Journal of Transactional Analysis, 1 (2) 33-48.

Ramaswamy, V. (2019). My Spiral of Growth – the TA way ! South Asian Journal of Transactional Analysis, 1 (5), 52-60.

Ravi, M. (2015). Impact of Cultural Parent. South Asian Journal of Transactional Analysis. 1 (1) , 14-20.

Ravi, Ch. (2019). Transactional Analysis Training in India – my personal experience and perspectives, exploring, expanding, being inclusive. South Asian Journal of Transactional Analysis, 1 (5), 13-26.

Suriyaprakash, C. (2016a). Unravelling the Mystery of Ethics. South Asian Journal of Transactional Analysis, 1 (2) , 23-31.

Suriyaprakash, C. (2016b). Effective exchange of feedback to enhance. South Asian Journal of Transactional Analysis, 2 (2), 11-17.

Suriyaprakash, C. (2018a). Ethical Dilemma. South Asian Journal of Transactional Analysis, 1(4) , 48-55.

White, T. (2018a). Projective Identification - A Rebuttal. South Asian Journal of Transactional Analysis, 1 (4), 22-27.

Zutshi, G. (2018b). Organization Culture and Scripts. South Asian Journal of Transactional Analysis, 2 (4), 24-37.

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Jagieła, J. (2020). Międzykulturowa analiza transakcyjna. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (9), 309–325. https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.19

Numer

Dział

Czytając SAJTA

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 4 > >> 
Loading...