Refleksyjność podmiotowa i społeczna studentów pedagogiki na początku pandemii - w świetle analizy jakościowej.

Refleksyjność podmiotowa i społeczna studentów pedagogiki na początku pandemii - w świetle analizy jakościowej.

Autor

  • Sylwia Galanciak Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej https://orcid.org/0000-0002-9850-3954
  • Marek Siwicki Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.15

Słowa kluczowe:

Pandemia, COVID-19, lockout, refleksyjność, relacje społeczne, rodzina

Abstrakt

Artykuł stanowi prezentację częściowych rezultatów badań jakościowych dotyczących opinii studentów pedagogiki na temat sytuacji psychologiczno-społecznej, w jakiej znaleźli się ludzie w czasie pandemii COVID-19. Konieczność ograniczenia transmisji wirusa zamknęła w domach całe społeczeństwa, ograniczyła mobilność i kontakty międzyludzkie, zatrzymała świat w miejscu. Dla wielu stała się także inspiracją do refleksji na temat obowiązującej hierarchii wartości. Badaniem objęto 36 studentów pedagogiki z Akademii Pedagogiki Specjalnej w dwóch grupach wiekowych – zaczynających studia i zbliżających się do ich końca. Poproszono ich o przygotowanie krótkich esejów gromadzących refleksje z czasu pierwszej fazy pandemii. Zgromadzone teksty poddano analizie zgodnej z metodologią teorii ugruntowanej w badaniu. Pozwoliło to na wyłonienie w wypowiedziach studentów 4 kluczowych kategorii, a następnie na wskazanie różnic pomiędzy grupami w podejściu do poruszanych kwestii. Młodsi badani wykazywali większą koncentrację na perspektywie osobistej, a ich wypowiedzi cechowała większa emocjonalność i optymizm. Starsi, bardziej zdystansowani wobec rzeczywistości, poddawali ją częściej gorzkiej refleksji ukierunkowanej na kwestie polityki społecznej, konsumpcjonizmu i egoizmu współczesnych społeczeństw, częściej traktując kwestię pandemii nie jako cel sam w sobie, ale jako punkt wyjścia dla szerszej krytyki społecznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogramy autorów

Sylwia Galanciak - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

doktor kulturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe związane są z pedagogiką medialną i społeczną oraz wykorzystaniem nowych technologii w dydaktyce.

Kierowniczka polskiej części projektu Digital Assessment for Learning Informed by Data to Motivate and Incentivize Students (Erasmus +). Redaktorka międzynarodowego czasopisma „International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies”.

Marek Siwicki - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Interesuje się zagadnieniami praktyki i etyki w mediach, pedagogiką medialną oraz społeczną, a także dziejami i edukacyjnymi aspektami kultury fizycznej, w szczególności żeglarstwa.

Bibliografia

Chudy, W. (2006). Refleksja. W: Pilch, T. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.

Dewey, J. (1988). Jak myślimy? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kaniasty, K., Norris, F. (2008). Longitudinal linkages between perceived social support and psychological distress: A test of Sequential Model of social causation and social selection. Journal of Traumatic Stress, Vol. 21, No. 3, pp. 274–281.

Kaniasty, K., Norris, F. H. (2004). Wzlot i upadek utopii: Mobilizacja ideterioracja wsparcia społecznego w sytuacjach klęsk żywiołowych. W: H. Sęk & R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne –stres –zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konecki, K. (2018). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, October 2001, 9 (5). Lincoln: NCB University Press.

Sztompka, P. (2016). Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej. Kraków: Znak.

Tchorzewski, de, A. M. (2016). Wstęp do teorii wychowania. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie.

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Galanciak, S., & Siwicki, M. (2020). Refleksyjność podmiotowa i społeczna studentów pedagogiki na początku pandemii - w świetle analizy jakościowej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (9), 237–256. https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.15

Numer

Dział

Na pograniczu dziedzin
Loading...