Feedback jako edukacyjne narzędzie zaspokajania potrzeb i obszar wymiany znaków rozpoznania

Feedback jako edukacyjne narzędzie zaspokajania potrzeb i obszar wymiany znaków rozpoznania

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.01

Słowa kluczowe:

głody, potrzeby, znaki rozpoznania, feedback, informacja zwrotna

Abstrakt

Sięgając do zagadnień z nurtu analizy transakcyjnej i obserwacji E. Berne’a, w niniejszym artykule autorka odwołuje się do koncepcji głodów (Stewart, Joines, 2018, s. 96 – 97, Tomkiewicz, 1984, s. 98-102) oraz znaków rozpoznania (Stewart, Joines, 2018, s. 96 – 114) jako istotnych aspektów budowania kultury dialogu od wczesnych lat funkcjonowania człowieka. Autorka zwraca przy tym uwagę na feedback, jako  jedno z bazowych narzędzi, które pozwala skutecznie dostarczać wiedzy i wytyczać ścieżkę rozwoju. Jako kluczowy element kształtowania postawy młodego człowieka autorka wskazuje rozwijanie przez komunikowanie. W procesie tym feedback odgrywa niebagatelną rolę katalizatora potencjału. Pozwala bowiem monitorować i odpowiadać na potrzeby podopiecznego. Tym samym znacząco wpływa na kształtowanie poczucia jego wartości

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Ewa Wilczewska - brak

Strateg personalny i komunikacyjny, certyfikowana trenerka kompetencji społecznych i mentorka biznesu, praktyk analizy transakcyjnej. Autorka Projektu Feedback Development Value, podręcznika „Skuteczna i rozwojowa komunikacja interpersonalna”, e-booka „Know-how zarządzania sobą w czasie” oraz kursów e-learningowych z tematyki zarządzania potencjałem ludzkim. Zawodowo, łącząc biznesowe i mentorskie doświadczenie, wspiera organizacje w zarządzaniu informacją i wdrażaniu projektów pozwalających budować zaangażowane, efektywne zespoły, w oparciu o identyfikację potencjału pracowników. Zainteresowania naukowe: informacja zwrotna w nurcie analizy transakcyjnej jako narzędzie, które pracuje i przynosi zysk jednostce i organizacji.

Bibliografia

Buckingham, M., Goodall, A. (2019). The Feedback Fallacy. Harvard Business Review, March-April 2019, 92-101.

Buckingham, M., Goodall, A. (2020). Dziewięć kłamstw o pracy. Warszawa: MT Biznes

Berne, E. (1970). Spiele der Erwachsenen. Hamburg

Berne, E. (2004). w co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Maxwell, J.C. (2020). Wszyscy się komunikują niewielu potrafi się porozumieć. Warszawa: MT Biznes

McKenna, J. (1974). Strocking profile. TAJ, 4, 4

Spitz. R. (1945), Hospitalism: Genesis of psychiatric condiitions in early childhood, Psychoanalityc Studies of the Child, s. 53-74

Stewart, I., Joines, V. (2018). Analiza transakcyjna dzisiaj. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Tomkiewicz, A. (1984). Niektóre zagadnienia analizy transakcyjnej. Roczniki Nauk Społecznych. Tom XII, Zeszyt 2.

Wilczewska, E. (2019). Skuteczna i rozwojowa komunikacja interpersonalna. Lublin: Fundacja VCC

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Wilczewska, E. (2020). Feedback jako edukacyjne narzędzie zaspokajania potrzeb i obszar wymiany znaków rozpoznania . Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (9), 13–27. https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.01

Numer

Dział

Analiza transakcyjna w edukacji
Loading...