Feedback jako edukacyjne narzędzie zaspokajania potrzeb i obszar wymiany znaków rozpoznania

Main Article Content

Ewa Wilczewska
https://orcid.org/0000-0002-2925-371X

Abstrakt

Sięgając do zagadnień z nurtu analizy transakcyjnej i obserwacji E. Berne’a, w niniejszym artykule autorka odwołuje się do koncepcji głodów (Stewart, Joines, 2018, s. 96 – 97, Tomkiewicz, 1984, s. 98-102) oraz znaków rozpoznania (Stewart, Joines, 2018, s. 96 – 114) jako istotnych aspektów budowania kultury dialogu od wczesnych lat funkcjonowania człowieka. Autorka zwraca przy tym uwagę na feedback, jako  jedno z bazowych narzędzi, które pozwala skutecznie dostarczać wiedzy i wytyczać ścieżkę rozwoju. Jako kluczowy element kształtowania postawy młodego człowieka autorka wskazuje rozwijanie przez komunikowanie. W procesie tym feedback odgrywa niebagatelną rolę katalizatora potencjału. Pozwala bowiem monitorować i odpowiadać na potrzeby podopiecznego. Tym samym znacząco wpływa na kształtowanie poczucia jego wartości

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wilczewska, E. (2020). Feedback jako edukacyjne narzędzie zaspokajania potrzeb i obszar wymiany znaków rozpoznania . Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (9), 13-27. https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.01
Dział
Analiza transakcyjna w edukacji
Biogram autora

Ewa Wilczewska, brak

Strateg personalny i komunikacyjny, certyfikowana trenerka kompetencji społecznych i mentorka biznesu, praktyk analizy transakcyjnej. Autorka Projektu Feedback Development Value, podręcznika „Skuteczna i rozwojowa komunikacja interpersonalna”, e-booka „Know-how zarządzania sobą w czasie” oraz kursów e-learningowych z tematyki zarządzania potencjałem ludzkim. Zawodowo, łącząc biznesowe i mentorskie doświadczenie, wspiera organizacje w zarządzaniu informacją i wdrażaniu projektów pozwalających budować zaangażowane, efektywne zespoły, w oparciu o identyfikację potencjału pracowników. Zainteresowania naukowe: informacja zwrotna w nurcie analizy transakcyjnej jako narzędzie, które pracuje i przynosi zysk jednostce i organizacji.

Bibliografia

Buckingham, M., Goodall, A. (2019). The Feedback Fallacy. Harvard Business Review, March-April 2019, 92-101.

Buckingham, M., Goodall, A. (2020). Dziewięć kłamstw o pracy. Warszawa: MT Biznes

Berne, E. (1970). Spiele der Erwachsenen. Hamburg

Berne, E. (2004). w co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Maxwell, J.C. (2020). Wszyscy się komunikują niewielu potrafi się porozumieć. Warszawa: MT Biznes

McKenna, J. (1974). Strocking profile. TAJ, 4, 4

Spitz. R. (1945), Hospitalism: Genesis of psychiatric condiitions in early childhood, Psychoanalityc Studies of the Child, s. 53-74

Stewart, I., Joines, V. (2018). Analiza transakcyjna dzisiaj. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Tomkiewicz, A. (1984). Niektóre zagadnienia analizy transakcyjnej. Roczniki Nauk Społecznych. Tom XII, Zeszyt 2.

Wilczewska, E. (2019). Skuteczna i rozwojowa komunikacja interpersonalna. Lublin: Fundacja VCC