Rock narratives as space for co(being) The research report
Pdf (English)

Słowa kluczowe

popular culture
rock music
education
research

Abstrakt

The paper fits into the area of research over educational contexts of popular culture, which is a voice in a discussion focused on possible ways of “using” rock lyrics in formal education, on critical education through rock narratives, on a category of co(being). This paper is intended to familiarize with research on educational contexts brought by rock narratives also about involving a Recipient in the discussion on the presented issues.

https://doi.org/10.16926/pe.2020.13.09
Pdf (English)

Bibliografia

Adamska-Staroń, M. (2018). Edukacyjne konteksty rockowych narracji. Perspektywa teoretyczno-badawcza. Warszawa: Difin.

Adamska-Staroń, M. (2018). Spotkanie z wybranymi tekstami kultury popularnej. W stronę relacyjnego bycia w świecie. Studia Edukacyjne. issue 50/2018, (pp. 331-350)

Adamska-Staroń, M. (2016). Rockowe narracje przestrzenią odkrywania i rozumienia samego siebie. Ku zrównoważonemu rozwojowi. In: A. Kozerska (ed.), Podstawy edukacji. W stronę zrównoważonego rozwoju. Tom 9 (125-151). Częstochowa: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Buber, M. (1992). Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Translated by J. Doktór. Warszawa: PAX.

Burszta, W. (1998). Antropologia kultury. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka

Delors, J. (1998). Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. Warszawa: Wydawnictwo UNESCO.

Folkierska, A. (1995). Kształcąca funkcja pytania. Perspektywa hermeneutyczna. [in:] J. Rutkowiak (ed.), Odmiany myślenia o edukacji, Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Jakubowski, W. (2006). Edukacja w świecie kultury popularnej. Kraków: Impuls.

Kmita, J. (1970). Wykłady z logiki i metodologii nauk, Warszawa: PWN.

Kmita, J. (1982). O kulturze symbolicznej. Warszawa: Wydawnictwo: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

Łukaszewicz, R. (2011). O wielości rozumienia edukacji i wyższości pytań nad odpowiedziami. [in:] Przegląd Pedagogiczny, issue 1/2011.

Melosik Z., (2019). Pasja i tożsamość naukowca. O władzy i wolności umysłu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Melosik Z., (1995). Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji. Toruń – Poznań: Wydawnictwo Edytor.

Melosik, Z. (2010). Pedagogika kultury popularnej. [in:] B. Śliwerski (ed.) Pedagogika. Podręcznik akademicki. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, vol. 4. Gdańsk: GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Melosik, Z. (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Kraków: Impuls

Melosik, Z. (2013). Pasja i tożsamość naukowca. O władzy i wolności umysłu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

Michalski, K. (1978). Heidegger i filozofia współczesna. Warszawa: PIW.

Milerski, B. (2011). Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Chat.

Muszyńska, M. (2013). Alegorie w estetycznych przestrzeniach pedagogiki. Dwoistość w ekspozycjach ironicznego alegoryka - badania jakościowe. Toruń: Wydawnictwo Naukowe GRADO

Nalaskowski, A. (2020). Wielkie Zatrzymanie Co się stało z ludźmi? Kraków: Biały Kruk.

Nowak-Dziemianowicz, M. (2013). Narracyjne możliwości pedagogiki a kryzys kultury i wychowania. Forum Oświatowe, 3(50), 35–60. Pobrano z: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/151 p. 50.

Przecławska, A. (1967). Młodzież i przeobrażenia kultury. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF – Wiesław Łoś

Storey, J. (2003). Studia kulturowe i badania kultury popularnej, tłum J. Barański. Kraków: Wyd. UJ.

Stuhr, J. (2012). Tak sobie myślę…, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Śliwerski, B. (2012). Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości. Kraków: Impuls.

Tischner, J. (2012). Filozofia dramatu. Kraków: Wydawnictwo „ZNAK”.

Tischner, J. (2005). Etyka solidarności oraz Homo sovieticus. Kraków: Wydawnictwo „Znak”.

Tischner, J. (1992). Boski młyn. Kraków: Oficyna Podhalańska: Secesja.

Tischner, J. (2019). Kot pilnujący myszy. Nieznane teksty. Kraków: Wydawnictwo „ZNAK”

Web sources

https://www.bil.org.pl/aktualnosci/1744-anonimowe-badanie-naukowe-instytutu-psychologii-akademii-pedagogiki-specjalnej-w-warszawie-badanie-dotyczy-poziomu-stresu-dobrostanu-zdrowia-psychicznego-i-uzyskiwanego-wsparcia-w-zwiazku-z-covid-19.html [access: 9.09.2020]

https://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2020/06/wyniki-miedzynarodowych-badan-edukacja.html [access: 7.09.2020]

https://www.ssrc.org/ [access: 1.09.2020]

https://www.mpg.de/14777336/music-culture-covid19&prev=search&pto=aue) [access: 1.09.2020]

Adamska-Staroń, M. (2018). https://ksiegarnia.difin.pl/upl/edukacyjne-narracje-materialy-dodatkowe.pdf

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2020 Podstawy Edukacji