W poszukiwaniu wiedzy o wychowaniu

Abstrakt

Brak

Pdf

Bibliografia

Ablewicz K. (2003), Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej, Studium Sytuacji Wychowawczych, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Adamska-Staroń M., Piasecka M., Łukasik B. (2007), Inny sposób myślenia o edukacji. Metaforyczne narracje, Impuls, Kraków.

Gadamer H-G. (1994), Prawda i metoda, Kraków.

Gadamer H-G. (1979), Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, PIW, Warszawa.

Gołaszewska M. (1977), Człowiek w zwierciadle sztuki, Warszawa.

Górniewicz J. 1898), Sztuka i wyobraźnia, Wydawnictwo WSiP, Warszawa.

Hałas E. (1991), Znaczenie i wartości społeczne. O socjologii Floriana Znanieckiego, Lublin.

Limont W. (1996), Analiza wybranych mechanizmów wyobraźni twórczej, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Jankowska D. (201), Teoria wiedzy i nauki Floriana Znanieckiego – w świetle współczesnych dyskusji nad mozliwościami naukowego poznania, [w:] Rozwój pedagogiki ogólnej. Inspiracje i ograniczenia kulturowe oraz poznawcze, Bogaj A. (red.), Warszawa – Kielce.

Jaworska M., Witkowski L. (2007), Przeżycie – Przebudzenie – Przemiana. Inicjacyjne dynamizmy egzystencjalne w prozie Hermana Hessego, WSH TWP, UKW, UJ, Szczecin – Bydgoszcz – Kraków.

Łukaszewicz R. (1998), Alternatywy w kształceniu: szanse i zagrożenia, [w:] Wprowadzenie do pedagogiki, T. Jaworska, R. Leppert (red.), Kraków.

Łukaszewicz R. (2000), Edukacja z wyobraźnią jako kreatywne przekraczanie od końca wizji do wizji końca, „Forum Oświatowe” 1 (22), Warszawa.

Łukaszewicz R. (1994), Edukacja z wyobraźnią, Fundacja WIE, Wrocław.

Łukaszewicz R. (2006), Edukacja jako metafora kreowania witraży, [w:] Natura – Edukacja – Kultura. Pedagogia źródeł, B. Przyborska (red.), Wydawnictwo UMK, Toruń.

Łukaszewicz R. (1994), Edukacja z wyobraźnią, czyli jak podróżować bez map, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Melosik Z., Szkudlarek T. (1998), Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Impuls, Kraków.

Milerski B., Śliwerski B. (red.) (2000), Pedagogika. Leksykon PWN, Warszawa.

Nalaskowski A. (2006), Dzikość i zdziczenie jako kontekst edukacji, Impuls, Kraków.

Rubacha K. (2005), Pedagogika jako przedmiot pedagogiki i subdyscyplin, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), PWN, Warszawa.

Rudkowiak J. (1996), Wielość języków, [w:] Wprowadzenie do pedagogiki, T. Jaworska, R. Leppert (red.), Impuls, Kraków.

Read H. (1976), Wychowanie przez sztukę, przeł. A. Trojanowska-Kaczmarska, Wstęp I. Wojnar, Ossolineum, Wrocław.

Sawicki M. (1996), Hermeneutyka pedagogiczna, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.

Staszczyk Z. (2007), Wyobraźnia – Ekspresja – twórczość – Metafora w pedagogice, [w:] M. Adamska-Staroń, M. Piasecka, B. Łukasik, Inny sposób myślenia o edukacji. Metaforyczne narracje, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Stuhr J. (2007), Wyobraźnia – Ekspresja – twórczość – Metafora w pedagogice, [w:] M. Adamska-Staroń, M. Piasecka, B, Łukasik, Inny sposób myślenia o edukacji. Metaforyczne narracje, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Suchodolski B. (1975), Labirynty współczesności, PIW, Warszawa.

Suchodolski B. (1989), Wychowanie i strategia życia, WSiP, Warszawa.

Szahaj A. (2004), Zniewalająca moc kultury, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Śliwerski B. (2007), Jaki paradygmat?, Lublin (z materiałów przygotowanych na VI Ogólnopolski Zjazd Pedagogów w Lublinie).

Śliwerski B. (1998), Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków.

Tischner J. (1993), Myślenie według wartości, Znak, Kraków.

Wilber K. (2000), Jeden smak, Wydawnictwo Jacek Santorski & CO, Warszawa.

Witkowski L. (2007), Jaka kultura?, Lublin (z materiałów przygotowanych na VI Ogólnopolski Zjazd Pedagogów w Lublinie).

Witkowski L. (2001), Dwoistość w pedagogice Bogdana Suchodolskiego (z aneksem o Sergiuszu Hessenie), Kraków.

Wojnar I. (1985), Rola sztuki w poznawaniu świata, [w:] Nauka w kulturze ogólnej, cz.1, Problemy upowszechniania postawy naukowej, Ossolineum, Warszawa.

Wojnar I. (2000), Humanistyczne intencje edukacji, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Zakrzewska-Manterys E. (1998), Hermeneutyczne inspiracje, „Oficyna Naukowa”, Warszawa.