Od Redakcji: Podstawy Edukacji. Dyskusje wokół kultury popularnej jako edukacyjnej przestrzeni
Pdf

Słowa kluczowe

-
https://doi.org/10.16926/pe.2020.13.01
Pdf

Bibliografia

Hejwosz D., Jakubowski, W. (2010). Wstęp. W: D. Hejwosz, W. Jakubowski (red.), Kultura popularna –Tożsamość – Edukacja (s. 9–11). Kraków: Impuls.

Melosik, Z. (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Kraków: Impuls.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2020 Podstawy Edukacji