Podstawy Edukacji

Aktualny numer

Tom 15 (2022)
Opublikowany grudnia 29, 2022
Na jakie ważne dziś pytania szukamy odpowiedzi?

Pod red. Małgorzaty Piaseckiej

Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Studia i Rozprawy

Agata Łopatkiewicz
19-38
Co sprawia, że pytania badawcze mają charakter pedagogiczny? O uniwersum przedmiotowym pedagogiki przez pryzmat rozważań nad jej rozwojem
https://doi.org/10.16926/pe.2022.15.03
pdf
Michał Płóciennik
39-60
Powszechna edukacja filozoficzna szansą na deideologizację edukacji w Polsce? O potrzebie i perspektywach nowego paradygmatu edukacyjnego – w dialogu z Maciejem Woźniczką
https://doi.org/10.16926/pe.2022.15.04
pdf
Marta Krupska
61-72
Pytanie o edukację i pokój w myśli Gabriela Marcela
https://doi.org/10.16926/pe.2022.15.05
pdf
Magda Karkowska
73-85
Różnica i tożsamość - w poszukiwaniu płaszczyzn aksjologicznej identyfikacji
https://doi.org/10.16926/pe.2022.15.06
pdf
Małgorzata Muszyńska
87-101
Czym mogłaby być tożsamość fenomenalna? Rozważania na podstawie retrospektywnego opisu realizacji własnych badań i analiz koncepcji filozofii
https://doi.org/10.16926/pe.2022.15.07
pdf
Kinga Lisowska
103-118
Jak kształtować tożsamość dzieci i młodzieży w przestrzeni współczesnej szkoły? Między edukacją regionalną, międzykulturową a transkulturowością
https://doi.org/10.16926/pe.2022.15.08
pdf
Weronika Klon, Katarzyna Waszyńska, Martyna Zachorska
119-132
Feminatywy w edukacji seksualnej – czy (nie) warto ich stosować? : Feminatywy a edukacja seksualna.
https://doi.org/10.16926/pe.2022.15.09
pdf
Halina Wróblewska
133-146
Kompetencje twórcze w perspektywie pozytywnych zasobów
https://doi.org/10.16926/pe.2022.15.10
pdf
Anna Leszczyńska-Rejchert
147-159
Jak i dlaczego edukować do starości? - perspektywa geragoga
https://doi.org/10.16926/pe.2022.15.11
pdf
Lucyna Myszka-Strychalska
161-186
Pokolenie koronawirusa jako spuścizna po pandemii choroby COVID-19(?) – próba charakterystyki
https://doi.org/10.16926/pe.2022.15.12
pdf
Wyświetl wszystkie wydania

Podstawy Edukacji to rocznik myśli społeczno-pedagogicznej, który w każdej kolejnej edycji przyjmuje podtytuł będący intelektualną klamrą scalającą tom. Wydawany od 2008 roku do 2014 roku staraniem Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, od 2015 roku  jako  periodyk pod szyldem Wydawnictwa Naukowego  im. Stanisława Podobińskiego AJD w Częstochowie, a od 1 października 2018 roku  pod szyldem Wydawnictwa Naukowego  im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.