The professionalisation of teachers’ professional activities towards equalising educational opportunities for students
pdf (English)

Słowa kluczowe

profesjonalizacja
program matury międzynarodowej
nauczyciel
samodoskonalenie

Abstrakt

Przedmiotem podjętych analiz uczyniłyśmy strategie stosowane przez nauczycieli w ramach przybliżania ich do pedagogicznego eksperctwa. W rezultacie poszukiwałyśmy odpowiedzi na pytania – jak nauczyciele postrzegają profesjonalizm, a także – jakie działania podejmują w celu osiągania pedagogicznego eksperctwa. Na materiał empiryczny składa się 19 wywiadów swobodnych z nauczycielami realizującymi program matury międzynarodowej. Ramę teoretyczną stanowił dla nas symboliczny interakcjonizm. Posłużyłyśmy się procedurami metodologii teorii ugruntowanej. W rezultacie zrekonstruowałyśmy strategie, po które sięgają w celu przybliżenia się do pedagogicznego eksperctwa. Udało nam się dokonać charakterystyki trzech głównych wymiarów dążenia do profesjonalizmu przez nauczycieli szkół międzynarodowych, tj. osiąganie profesjonalizmu poprzez relacje; bycie na bieżąco; osiąganie formalnych gratyfikacji.

 

https://doi.org/10.16926/pe.2023.16.07
pdf (English)

Bibliografia

Blumer, H. (2009). Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Boyt, T., Lusch, R.F., Naylor, G. (2001). The role of professionalism in determining job satisfaction in professional services: a study of marketing researchers. Journal of Service Research, 3(4), 321–330.

Evetts, J. (2011). A new professionalism? Challenges and opportunities. Current Sociology, 59(4), 406–422. https://doi.org/10.1177/0011392111402585.

Forsyth, P.B., Danisiewicz, T.J. (1985). Toward a theory of professionalisation. Work and Occupations, 121(1), 59–76.

Gewirtz, S., Mahony, P., Hextall, I., Cribb, A. (eds.). (2009). Changing Teacher Professionalism. International trends, challenges and ways forward. London: Routledge.

Glaser, B.G., Strauss, A.L. (2009). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Piscataway: Transaction Publishers.

Gołębniak, B.D., Zamorska, B. (2014). Nowy profesjonalizm nauczycieli: podejścia – praktyka – przestrzeń rozwoju. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Hałas, E. (2006). Interakcjonizm symboliczny: społeczny kontekst znaczeń. Warszawa: PWN.

Hargreaves, A. (2000). Four Ages of Professionalism and Professional Learning. Teachers and Teaching, 6, 151–182. https://www.doi.org/10.1080/713698714.

Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN.

Madlińska-Michalak, J. (2021). Pedeutologia. Prawno-etyczne podstawy zawodu nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Merten, R. (2000). Professionalisierung. In: F. Stimmer (ed.), Lexikon der Sozialpädagogik und der Sozialarbeit (p. 517). Wien: R. Oldenburg.

Michalak, J.M. (2010). Profesjonalizm w zawodzie nauczyciela. In: J.M. Michalak (ed.), Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela (pp. 87–122). Łódź: Wydawnictwo UŁ.

OECD. (2019). Trends shaping education 2019. Downloaded from: https://read.oecd-ilibrary.org/education/trends-shaping-education-2019_trends_edu-2019-en#page4 [Retrieved November 22, 2022].

Oevermann, U. (1996). Theoretische Skizze einer revidierten Theorie professionalisierten Handelns. In: A. Combe, W. Helsper (eds.), Pädagogische Professionalität. Untersuchungen zum Typus pädagogischen Handelns (pp. 70–182). Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Parsons, T. (2009). System społeczny. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Pfadenhauer, M. (2003). Professionalität. Wiesbaden: Springer.

Schütze, F. (1996). Organisationszwange und hoheitsstaatliche Rahmenbe-dingungen im Sozialwesen. In: A. Combe, W. Helsper (eds.), Pädagogische Professionalität. Untersuchungen zum Typus pädagogischen Handelns (pp. 183–275). Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Śliwerski, B. (2009). O wymierności pracy nauczyciela. Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne, 18, 31–48.

Strauss, A., Corbin, J. (1997). Grounded theory in practice. Thousand Oak: Sage.

Szczepanik, R. (2015). Partnerki życiowe recydywistów i ich rola w powstrzymywaniu aktywności przestępczej. Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, 26, 35–57.

Szempruch, J. (2019). W stronę profesjonalizmu nauczyciela. Przegląd Pedagogiczny, 2(30), 24–32.

Tędziagolska, M., Kasprzak, T. (2014). Co z tą ewaluacją? Badania własne nauczycieli jako element profesjonalizacji. In: G. Mazurkiewicz (ed.), Edukacja jako odpowiedź. Odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie (pp. 333–344). Kraków: Wydawnictwo UJ.

UNESCO (1997). The UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel. Downloaded from: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000160495 [Retrieved November 22, 2022].

UNESCO. (2020). Inclusion and education: All means all Global Education Mentoring Report. https://www.unesco.org/gem-report/en/inclusion [Retrieved December 11, 2023].

Urbaniak-Zając, D. (2016). W poszukiwaniu teorii działania profesjonalnego pedagogów. Badania rekonstrukcyjne. Kraków: Impuls.

Urbaniak-Zając, D. (2018). Normatywne i nienormatywne teorie profesjonalności. Problemy Profesjologii, 2, 25–36.

Whitty, G. (2000). Teacher professionalism in a new era. Journal of In-Service Education, 26, 281–295. https://www.doi.org/10.1080/13674580000200121.

Wilson, T.P. (1971). Normative and Interpretative Paradigms in Sociology. In: J.D. Douglas (ed.), Understanding Everyday Life: Toward the re-construction of sociological knowledge (pp. 57–79). London: Routledge & Kegan Paul.

Wyka, A. (1993). Badacz społeczny wobec doświadczenia. Warszawa: IFiSPAN.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Podstawy Edukacji