Rada naukowa

Radę Naukową czasopisma Podstawy Edukacji tworzą przedstawiciele nauki z różnych ośrodków akademickich z kraju i z zagranicy.

dr hab. Dorota Gołębniak, prof. DSW, Federacja Naukowa WSB-DSW MERITO we Wrocławiu, Polska

prof. dr Gaston Pineau, Professeur honoraire, Université de Tours, Francja; Chercheur émérite, Université du Québec à Montréal, Kanada 

prof. dr hab. Hana Červinková, Maynooth University, Irlandia

prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Polska

prof. Bernd-Joachim Ertelt PhD, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Polska; Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA), Mannheim, Niemcy

prof. dr Liliana Ciascai, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumunia

prof. zw. dr hab. Ryszard Łukaszewicz, Fundacja Alternatyw Lepszej Edukacji, Polska

prof. dr Edward Rojas de la Puente, Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza (UNTRM), Chachapoyas, Perú

prof. dr Albert Arbós Bertrán, Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona, Hiszpania