Trans-akcja! Seminarium jako wydarzenie w pryzmacie analizy transakcyjnej

Main Article Content

Łukasz Michalski
https://orcid.org/0000-0002-2863-289X

Abstrakt

Niniejszy tekst jest efektem pochylenia się nad tradycją akademickiego fenomenu seminarium badawczego w poszukiwaniu elementów jego topografii (pula cech niezmiennych). Do efektów tych poszukiwań „przyłożone” zostało oprzyrządowanie badawcze analizy transakcyjnej, co pozwoliło na nazwanie kilu gier seminaryjnych, ale także na sproblematyzowanie kwestii granic samego opisu seminarium.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Michalski, Łukasz. (2020). Trans-akcja! Seminarium jako wydarzenie w pryzmacie analizy transakcyjnej . Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (9), 55-70. https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.04
Dział
Analiza transakcyjna w edukacji
Biogram autora

Łukasz Michalski, a:1:{s:5:"pl_PL";s:33:"Uniwersytet Śląski w Katowicach";}

Pracownik Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W swoich zainteresowaniach naukowych oscyluje wokół filozoficznych i kulturowych kontekstów wychowania oraz strategii badań jakościowych (w szczególności eksploatując styk metodologii literaturoznawstwa i refleksji nad wychowaniem). Aktualnie wysiłki badawcze skupia na zagadnieniach dotyczących teorii historiografii wychowania. Opublikował m.in. książkę Przemiany syntez niemożliwych. W stronę pedagogiczności podręcznikowej historiografii wychowania, w której zgłębia meandry narracji współczesnych syntez historyczno-wychowawczych.

Bibliografia

Aymes M (2007). From-To? Contemporaneities of the Seminar(s). Archive ouverte en Sciences de l'Homme et de la Société, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01419950 [dostęp: 6 XI 2020]

Barthes, R. (1978). A Lover's Discourse: Fragments. New York: Hill and Wang.

Barthes, R. (1982). A Barthes Reader. New York: Hill and Wang.

Barthes, R. (1989). To the seminar. W: R. Barthes, The Rustle of Language. New York: University of California Press.

Berne, E. (1964). Games People Play: The Psychology of Human Relationships. New York: Grove.

Clark, W. (2006). Academic Charisma and the Origins of the Research University. Chicago: University of Chicago Press.

Cornell W. F. , de Graaf A., Newton T., Thunnissen M. (red.) (2016). Into TA: A Comprehensive Textbook on Transactional Analysis. London: Karnac Books.

Dudzikowa M. (2010). Esej o codzienności szkolnej z perspektywy metafory. W: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty (s. 203-246), T. 5. Gdańsk: GWP.

Grzesiuk L., Jakubowska U. (1994). Inne szkoły psychoterapeutyczne. W: L. Grzesiuk (red.) Psychoterapia: Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy (s. 68-85). Warszawa: PWN.

Habermas, J. (1975). Moral Development and Ego Identity. Telos, 24, 41–55. https://doi.org/10.3817/0675024041

Jagieła, J. (2012). Słownik analizy transakcyjnej. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, http://ptat.pl/wp-content/uploads/2017/07/SlownikAT.pdf [dostęp: 6 XI 2020]

Latour B. (1983). Give Me a Laboratory and I Will Raise the World. W: K. Knorr, M. Mulkay (red.). Science Observed (s.141-170), London: Sage, http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/12-GIVE-ME-A-LAB-GB.pdf [dostęp: 6 XI 2020]

Markowski M. P. (1999). Dyskurs i pragnienie. W: R. Barthes. Fragmenty dyskursu miłosnego. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Miłosz Cz. (1996). Legendy nowoczesności. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Newell, S., Jeffery, D. (2002). Behaviour management in the classroom: Transactional analysis approach. London: David Fulton Publishers.

Szahaj A. (1996). Ironia, majsterkowanie i miłość. W: Z. Sarelo (red.), Moralnosc i etyka w ponowoczesności (149-153). Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej.

Widawska, W. (2016). Ku czemu wychowywać ma szkoła? Refleksja w oparciu o model analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 5, 93–109. http://dx.doi.org/10.16926/eat.2016.05.06

Witkowski L (2009). Kultura podatna na zranienia. Rozmowy z duchami: fragmenty myślowe. W: Idem: Ku integralności edukacji i humanistyki II. Postulaty, postacie, pojęcia, próby. Odpowiedź na Księgę jubileuszową (s. 95-113). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Witkowski, L. (2010). Tożsamość i zmiana: Epistemologia i rozwojowe profile w edukacji. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Žižek, S. (2008). Lacan: Przewodnik krytyki politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.