Na przekór zakazom - o przekornej decyzji w odpowiedzi na zakaz

Słowa kluczowe: zakazy, decyzja, przekorna decyzja, desperacka decyzja

Abstrakt

Zakaz przyjmujemy poprzez nieświadomą decyzję (Goulding, Goulding, 1997, s. 13). Nie zawsze jednak jest ona tak oczywista. Mamy bowiem dwie drogi przyjęcia zakazu – decyzję desperacką oraz przekorną. Gdy podejmujemy decyzję desperacką - przyjmujemy zakaz i żyjemy ograniczając funkcjonowanie w jakimś aspekcie. Gdy jednak podejmujemy przekorną decyzję, będziemy działać w myśl zasady „jeszcze ci pokażę!” i w nadmiarowy sposób udowadniać sobie i innym, że nic podobnego nas nie dotyczy. Choć ta forma przyjęcia zakazu jest nieznacznie zdrowsza, to nadal jest ona destrukcyjna, a osoba, która jej doświadcza, znajduje się pod wpływem zakazu – działa pod przymusem udowodnienia czegoś. To właśnie jest przekorna decyzja, a nadmiar w jakimś aspekcie funkcjonowania jest ważną wskazówką, która pozwala ją zidentyfikować (McNeel, 2010, 159-169).

Biogram autora

Agnieszka Woś-Szymanowska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

psycholog, konsultant biznesowy, praktyk Analizy Transakcyjnej. Pracuje na styku biznesu i psychologii, zawodowo wspierając organizacje w rozwoju. Pasjonatka analizy transakcyjnej, autorka bloga Analiza Transakcyjna: poznaj siebie – zrozum innych, a także certyfikowany trener i coach Process Communication Model®.

Opublikowane
2019-12-31
Jak cytować
Woś-Szymanowska, A. (2019). Na przekór zakazom - o przekornej decyzji w odpowiedzi na zakaz. Edukacyjna Analiza Transakcyjna          (ISSN 2299-7466; EISSN 2658-1825), (8), 63-69. https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.04
Dział
Analiza transakcyjna na innych polach