Od redaktorów naukowych
Pdf

Bibliografia

Gofron, A., Piasecka, M. (red.) (2008). Podstawy edukacji. Epistemologia a praktyka edukacyjna. Częstochowa.

Gofron, A., Adamska-Staroń, M. (red.) (2009). Podstawy edukacji. Ciągłość i zmiana. Kraków.

Gofron, A., Łukasik, B. (red.) (2010). Podstawy edukacji. Podmiot w dyskursie pedagogicznym. Częstochowa.

Gofron, B., Gofron, A. (red.) (2011). Podstawy edukacji. Konteksty dydaktyczne. Kraków.

Gofron, A., Kozerska, A. (red.) (2012). Podstawy edukacji. Propozycje metodologiczne. Kraków.