Wiedza osobista nauczyciela – implikacje pedagogiczne

Abstrakt

Brak

Pdf

Bibliografia

Adamska-Staroń M., Piasecka M., Łukasik B. (2007), Inny sposób myślenia o edukacji. Metaforyczne narracje, Impuls, Kraków.

Denek K. (1996), Kształcenie i doskonalenie nauczyciela w kontekście rozwoju jego twórczości, [w:] Juszczyk S. (red.), Twórczy rozwój nauczyciela, Impuls, Kraków.

Ingarden R. (2001), Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Kawecki I. (2004), Wiedza praktyczna nauczyciela, Impuls, Kraków.

Kwaśnica R. (2003), Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, [w:] Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika 2 – podręcznik akademicki, PWN, Warszawa.

Kwiatkowska H. (2005), Tożsamość nauczycieli, GWP, Gdańsk.

Lewowicki T. (1991), Przemiany filozofii edukacyjnej, a kształcenie nauczycieli, [w:] Kwiatkowska H. (red.), Edukacja nauczycielska wobec zmiany społecznej, Warszawa.

Moroz H. (1996), Rozwijanie twórczości w procesie kształcenia nauczycieli, [w:] Juszczyk S. (red.), Twórczy rozwój nauczyciela, Impuls, Kraków.

Obuchowski K. (2000), Człowiek intencjonalny, Rebis, Poznań.

Palka S. (1998), Teoretyczna wiedza pedagogiczna a przemiany praktyki oświatowej, [w:] Lewowicki T., Zając A. (red.), O przemianach w edukacji, materiały sympozjalne, t.1, Rzeszów.

Pluta A. (1997), Od pedagogiki kultury przez kulturoznawczą teorię edukacji do tzw. Pedagogiki pogranicza, [w:] Zamiara K. (red.), Szkice o partycypacji kulturowej, Poznań.

Pluta A. (1998), Interpretacja innowacją w diagnostyce dydaktyczno-pedagogicznej i w pracy nauczyciela, [w:] Pluta A., Zdański J. (red.), Nauczyciel i szkoła w procesach innowacji pedagogicznych. Aspekty diagnostyczne, Częstochowa.

Polak K. (1999), Indywidualne teorie nauczycieli, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Riesman D. (1971), Samotny tłum, PWN, Warszawa.

Tomaszewski T. (1972), Proces zdobywania wiedzy, „Nowa Szkoła”, nr 1.

Węgierski Z. (1991), Refleksje na temat edukacji nauczycielskiej w świetle potrzeb dzisiejszych i perspektywicznych, [w:] Kwiatkowska H. (red.), Edukacja nauczycielska wobec zmiany społecznej, Warszawa.

Witkowski L. (1998), Edukacja wobec sporów o po (nowoczesność), IBE, Warszawa.

Wojnar I. (1991), Nauczyciel – potrzebny inaczej, [w:] Kwiatkowska H. (red.), Edukacja nauczycielska wobec zmiany społecznej, Warszawa.