Od redaktorów naukowych
Pdf

Bibliografia

Bocheński, J.M. (1994). Podręcznik mądrości tego świata. Kraków.

Buliński, T. (2002). Człowiek do zrobienia. Poznań.

Burszta, W. (1998). Antropologia kultury. Poznań.

Cybal-Michalska, A. (2013). Jednostka, społeczeństwo i edukacja w globalnym świecie. Poznań.

Delors, J. (1998). Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO. W. Rabczuk (tłum.). Warszawa.

Dubas, E., Świtalski, W. (red.) (2011). Uczenie się z biografi i Innych. Łódź.

Drucker, P. (2002). Myśli przewodnie Druckera. A. Doroba (tłum.). Warszawa.

Drucker, P. (2003). Menedżer skuteczny. J. Górski, J. Szyfter (tłum.). Warszawa.

Gofron, A., Adamska-Staroń, M. (red.) (2009). Podstawy edukacji. Ciągłość i zmiana. Kraków.

Gofron, B., Gofron A. (red.) (2011). Podstawy edukacji. Konteksty dydaktyczne. Kraków.

Gofron, A., Kozerska, A. (red.) (2012). Podstawy edukacji. Propozycje metodologiczne. Kraków.

Gofron, A., Łukasik, B. (red.) (2010). Podstawy edukacji. Podmiot w dyskursie pedagogicznym. Kraków.

Gofron, A., Motyl, K. (red.) (2013). Podstawy edukacji. Sfera wartości i zasad – konstruowanie podmiotu. Kraków.

Gofron, A., Piasecka M. (red.) (2008). Podstawy edukacji. Epistemologia a praktyka edukacyjna. Częstochowa.

Kapuściński, R. (2005). Spotkanie z Innym – jako wyzwanie XXI wieku. Charaktery, 1.

Kapuściński, R. (2007). Ten Inny. Kraków.

Karkowska, M., Skalski, T. (2010). Kultura, socjalizacja, tożsamość. Kraków.

Łukaszewicz, R. (2010). Wrocławska Szkoła Przyszłości. Dla duchowości, dla wyobraźni, dla praktyki. Wrocław.

Postman, N. (1995). Technopol. Triumf nauki nad kulturą. A. Tanalska-Dulęba (tłum.). Warszawa.

Sartre, J.-P. (1943). L’Être et le Néant. Paris.

Szacki, J. (2010). Historia myśli socjologicznej. Warszawa.

Szahaj, A. (2011). Społeczeństwo spektaklu i kultura upokarzania. W: J. Szomburg (red.). Rozwój i edukacja. Gdańsk.

Tischner, J. (1990). Filozofi a dramatu. Paris.

Toffler, A. (1998). Szok przyszłości. W. Osiatyński, E. Ryszka, E. Wojdyłło-Osiatyńska (tłum.). Poznań.

Toffler, A. (2006). Trzecia fala. E. Woydyłło, M. Kłobukowski (tłum.). Warszawa.

Toffler, A. i H. (2007). Rewolucyjne bogactwo. P. Kwiatkowski (tłum.). Poznań.

Towards Knowledge Societies. UNESCO World Report. (2005). Paris.

Vattimo, G. (2006). Koniec nowoczesności. M. Surma-Gawłowska (tłum.). Kraków.

Zachorowska-Mazurkiewicz, A. (2007). Społeczeństwo wiedzy. Instytucjonalna analiza czynników promujących nowy model społeczny. W: K. Piech, E. Skrzypek (red.). Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie. Warszawa.

Zwiernik, J. (2007). Perspektywa Innego w nauczycielskiej relacji z dzieckiem. W: R. Piwowarski (red.). Dziecko: sukcesy i porażki. Warszawa.