Edukacyjne przestrzenie doświadczania mądrości

Abstrakt

Brak

Pdf

Bibliografia

Adamska M., Piasecka M., Łukasik B. (2007), Inny sposób myślenia o edukacji. Metaforyczne narracje, IMPULS, Kraków.

Buzan T. (2002), Siła duchowej inteligencji, MUZA S.A., Warszawa.

Capra F. (1994), Tao fizyki, PWN, Warszawa.

Coelho P.P. (1995), Alchemik, Warszawa.

Cooper L.N. (1975), Istota i struktura fizyki, PWN, Warszawa.

Czapiński J. (red.) (2005), Psychologia pozytywna, PWN, Warszawa.

Devall B., Sessions G. (1994), Ekologia głęboka, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa.

Dilts R. (2006), Od Przewodnika do Inspiratora, Wydawnictwo PINLP, Warszawa.

Dryden G, Vos J. (2000), Rewolucja w uczeniu się, Wydawnictwo Moderski i S-ka, Poznań.

Gaarder J. (1995), Świat Zofii, Wydawnictwo J. Santorski, Warszawa.

Gardner H. (2002), Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, Media Rodzina, Poznań.

Grof S. (1999), Poza mózg, Wydawnictwo A, Kraków.

Horgan J. (1999), Koniec nauki, czyli o granicach wiedzy u schyłku ery naukowej, tłum. M. Tempczyk, Prószyński i Ska, Warszawa.

Kmita J. (1984), Magiczne źródło kultury, „Odra”, nr 2.

Kosian J. (2001), Mistyka Śląska. Mistrzowie duchowości śląskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Krawczyk Z. (1990), Rabindranath Tagore – poszukiwanie prawdy i piękna w teorii i praktyce wychowania, PWN, Warszawa.

Kuhn T. (1968), Struktura rewolucji naukowych, tłum. A. Ostromęcka, Warszawa.

Leksicka K., Łukaszewicz R (1998), Kultura ogólna w szkole, wizja wcielana, „Gazeta WIE”, Wrocław.

Lorenc I. (2001), Świadomość i obraz, SCHOLAR, Warszawa.

Łukaszewicz R. (1996), Leczenie głupoty i... czyli Salony edukacji ekologicznej „Naturamy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Łukaszewicz R. (2000), Edukacja z wyobraźnią jako kreatywne przekraczanie: od końca wizji do wizji końca, Forum Oświatowe, Warszawa.

Melosik Z., Szkudlarek T (1998), Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, IMPULS, Kraków.

Naess A. (1992), Rozmowy, „Zeszyty Edukacji Ekologicznej”, nr 2, Warszawa.

Opoczyńska M. (red.) (1999), Wprowadzenie do psychologii egzystencjalnej, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Pachociński R. (1999), Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń, PWN, Warszawa.

Piasecka M. (2001), Twórcza wizualizacja jako edukacyjny klucz kreowania rzeczywistości kulturowej, [w:] A. Pluta (red.), Kultura i edukacja. Podstawy integracji w teorii i praktyce, Wydawnictwo Eska, Częstochowa.

Piasecka M. (2003), Ecological education – hope and challenge for unifying Europe, [w:] A. Kozłowska (red.), Multicultural education in the unifying Europe, Wydawnictwo WSP, Częstochowa.

Piasecka M., K. Cierpisz (2003a), Twórcza wizualizacja jako technika stymulowania mechanizmów wyobraźni, [w:] „Psychologia, Prace Naukowe”, (red) R. Derbis, Wydawnictwo WSP, Częstochowa.

Piasecka M. (2004), Kulturowe zakorzenienie edukacji a tożsamość globalna, [w:] K. Rędziński, I. Wagner (red.), Edukacja – różnica i tożsamość, Wydawnictwo AJD, Częstochowa.

Piasecka M. (2006), Interpretacyjna perspektywa dialogu jako bycie w przestrzeni wielokulturowej, [w:] K. Rędziński, I. Wagner (red.), Edukacja – różnica i tożsamość, Wydawnictwo AJD, Częstochowa.

Pietrasiński Z. (2000), Czy dzieci można uczyć mądrości?, [w:] M. Partyka (red.), Modele opieki nad dzieckiem zdolnym, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Pismo Święte. Biblia Tysiąclecia (2000), Wydawnictwo PALLOTTINUM, Poznań.

Prigogine I., Stenger I. (1990), Z chaosu ku porządkowi, PWN, Warszawa.

Prokopiuk J. (1982), Paradygmat wyobraźni, „Literatura na świecie”, nr 3–4.

Skolimowski H. (1989), Nadzieja matką mądrych, ZBZ „SANGHA”, Warszawa.

Szahaj A. (2004), Zniewalająca moc kultury, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Śleszyński D. (1995), Człowiek w działaniu, TRANS HUMANA, Białystok.

Tatarkiewicz W. (2005), Historia filozofii, PWN, Warszawa.

Toffler A. (2007), Szok przyszłości, Wydawnictwo KURPISZ S.A., Poznań.

Wilber K. (1996), Niepodzielone – wschodnie i zachodnie teorie rozwoju osobowości, ZYSK I SK-A, Poznań.

Wilber K. (1997), Krótka historia wszystkiego, Wydawnictwo J. Santorski, Warszawa.

Wilber K. (2000), Jeden smak. Przemyślenia nad integralną duchowością, Wydawnictwo J. Santorski, Warszawa.

Wilber K. (2007), Śmiertelni, nieśmiertelni, Wydawnictwo Jacek Santorski, Warszawa.

What the blip do we know; directed by W. Arntz, B. Chasse, M. Vicente; LORD OF THE WIND FILMS, LLC.

Yi-Fu Tuan (1987), Przestrzeń i miejsca, Warszawa.