Podstawy Edukacji. Język w edukacji – edukacja językowa
https://doi.org/10.16926/pe.2019.12.01
Pdf

Bibliografia

Bachtin, M. (1986). Estetyka twórczości słownej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Wołoszynow, W.N. (1983d). Marksizm i fiłosofija jazyka. W: E. Czaplejewicz, E. Kasperski (red.), Z. Saloni (tłum.), Bachtin: dialog, język, literatura (s. 96– 103). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.