Opublikowane: 2019-10-041

Asymilacja ludowych pierwowzorów w polskiej pieśni artystycznej – zarys problematyki

Katarzyna SUSKA-ZAGÓRSKA
Edukacja Muzyczna
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.16926/em.2017.12.05

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest przedstawienie różnych sposobów funkcjonowania pieśni ludo-wych (głównie pieśni słowiańszczyzny) w polskiej pieśni artystycznej od momentu jej powstania(uznając za ojców pieśni polskiej S. Moniuszkę i F. Chopina), poprzez II połowę wieku XIX, do początków wieku XX (M. Karłowicz, K. Szymanowski). Okres ten wybrany został ze względu na popularność gatunku pieśniowego w twórczości wielu kompozytorów omawianego czasu.

Do gatunków, które miały istotny wpływ na kształtowanie się polskiej pieśni artystycznej, należą: śpiewy historyczne, zwane dumami, dumy kozacze, które jednak miały tylko pośredni wpływ na pieśni polskie (głównie chodzi o tematykę, a nie o cechy strukturalne), pieśni ludowe, pieśni zwane dumkami oraz ballady ludowe. Folklor z natury rzeczy łączy kulturowo tereny ze sobą sąsiadujące lub ze sobą związane w jakikolwiek inny sposób. Dzięki tym powiązaniom w polskiej pieśni artystycznej odnajdu- jemy motywy, wątki, tematy, zapożyczenia i cytaty wywodzące się z bliskich nam ośrodków słowiań- skich, nie zapominając o znaczących inspiracjach folklorem Litwy, która uległa – w pewnym okresieswej historii i na określonych terenach – zjawisku slawizacji. W podsumowaniu autorka wskazujepodstawowe cechy pieśni artystycznych w kontekście ich związków z folklorem.

Słowa kluczowe:

polska pieśń artystyczna, pieśń ludowa, ballada ludowa, duma, dumka, słowiańszczyzna, pierwiastki ludowe w polskiej pieśni artystycznej

Pobierz pliki

Zasady cytowania

SUSKA-ZAGÓRSKA, K. (2019). Asymilacja ludowych pierwowzorów w polskiej pieśni artystycznej – zarys problematyki. Edukacja Muzyczna, 12, 117–146. https://doi.org/10.16926/em.2017.12.05

Cited by / Share

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.