Gitara w twórczości Edwarda Bogusławskiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/em.2021.16.04

Słowa kluczowe:

Edward Bogusławski, polska muzyka gitarowa, śląska muzyka współczesna, Śląska Jesień Gitarowa, muzyka polska po 1945 roku

Abstrakt

W niniejszym artykule omówione zostały gitarowe utwory śląskiego kompozytora Edwarda Bogusławskiego. Jego twórczy dorobek związany z gitarą klasyczną obejmuje jedynie trzy kompozycje, które dowodzą, że traktował on gitarę bardzo wszechstronnie, komponując z jej udziałem zarówno muzykę symfoniczną (w postaci Concerto per chitarra e orchestra), kameralną (Trio per flauto, oboe e chitarra), jak i solową (Musica per chitarra solo). W niniejszej pracy podjęto również próbę naszkicowania znaczenia i roli gitarowej twórczości Bogusławskiego w kontekście rozwoju polskiej twórczości na ten instrument.

Bibliografia

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna: gitara jako instrument solowy oraz w kameralistyce, red. H. Bias, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 2017.

VI Śląskie Dni Muzyki Współczesnej, red. M. Dziadek, Państwowa Filharmonia Śląska, Katowice 1994.

Bogusławski Edward, Trio per flauto, oboe e chitarra, objaśnienia wykonawcze, PWM, Kraków 1974.

Bias Iwona, Bieda Monika, Stachura Anna, Emocja utkana z dźwięku. Edward Bogusławski: życie – dzieło, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2005.

Gurgul Wojciech, 30 lat Śląskiej Jesieni Gitarowej. Historia Międzynarodowego Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa” oraz Konkursu Gitarowego im. Jana Edmunda Jurkowskiego w Tychach, Miejskie Centrum Kultury w Tychach, Tychy 2016.

Iwanicka Anna, Koncerty gitarowe polskich kompozytorów współczesnych (maszynopis pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem A. Żórawskiej-Witkowskiej), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1999.

Nosal Marek, Twórczość kompozytorów polskich na gitarę solo po 1945 roku. Zagadnienia artystyczno-wykonawcze na wybranych przykładach, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 2013.

Gawara Lorena, Obój w twórczości Edwarda Bogusławskiego, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna” 2010, t. 4, s. 37–49

Gruszka Alina, Podsumowanie rozwoju i osiągnięć gitarystyki na Górnym Śląsku po II wojnie światowej, [w:] Aktualny stan gitarystyki polskiej i perspektywy jej rozwoju, red. J. Zamuszko, Akademia Muzyczna w Łodzi, Łódź 1996, s. 111–135.

Gurgul Wojciech, Panorama polskich koncertów gitarowych, „Edukacja Muzyczna” 2020, t. 15, s. 65–83 [DOI: 10.16926/em.2020.15.11].

Mamczarski Jarosław, Dziadek Magdalena, Bogusławski, Edward, [w:] Kompozytorzy Polscy 1918–2000. II. Biogramy, red. M. Podhajski, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk – Warszawa 2005.

Michałowski Józef M., Głos młodych, „Dziennik Zachodni” 17.05.1972, s. 4.

Mika Bogumiła, Problemy wykonawcze współczesnej muzyki gitarowej na przykładzie kompozycji Edwarda Bogusławskiego „Concerto per chitarra e orchestra”, [w:] Problemy wykonawcze muzyki współczesnej, red. I. Marciniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, Zielona Góra 1998, s. 131–138.

Stachura-Bogusławska Anna, Aleatoryzm i forma otwarta w twórczości Edwarda Bogusławskiego, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna” 2011, t. 6, s. 91–126.

Gurgul Wojciech, Internetowy katalog polskiej muzyki gitarowej XX i XXI wieku, http://nagitare.pl/ [stan z 27.03.2021].

Pocci Vincenzo, Pocci Catalog. The Guide to the Guitarist’s Modern and Contemporary Repertoire, http://www.vpmusicmedia.altervista.org/dbpocci/dbopere.php [stan z 25.03.2021].

Korespondencja autora z dr. hab. Markiem Nosalem, z dnia 25.04.2021 r.

Rozmowa z Krzysztofem Sadłowskim, z dnia 15.04.2021 r.

Opublikowane

2022-05-27