Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Dane osobowe i adresy e-mail podane do czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z zadeklarowanym celem - do publikacji artykułu w "Edukacji Muzycznej" w otwartym dostępie, w oparciu o rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO): Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1); Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).