Kontakt

Redakcja czasopisma "Edukacja Muzyczna"
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8, pokój 611
42-200 Częstochowa 
tel. +48 34 378 42 34 
email: redakcja.em@ujd.edu.pl  
www.edukacjamuzyczna.ujd.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Marta POPOWSKA - Redaktor naczelna
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie
email: redakcja.em@ujd.edu.pl

Wsparcie techniczne

Marek KUDRA - Sekretarz
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie
email: m.kudra@ujd.edu.pl