Lista Recenzentów

ROK 2023

prof. ThDr. Rastislav ADAMKO, PhD.
Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, (Słowacja)

dr hab. Marcin DYLLA 
Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münster, Akademia Muzyczna w Münster (Niemcy)

prof. dr hab. Magdalena DZIADEK 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. Czesław GRAJEWSKI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Marcin Tadeusz ŁUKASZEWSKI 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

prof. Andrzej MOKRY
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Niemcy) 

prof. dr hab. Monika KARWASZEWSKA
Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku

dr hab. Libor MARTINEK 
Śląski Uniwersytet w Opawie (Czechy)

dr hab. Lydia MELNYK
Narodowa Akademia Muzyczna im. M. Łysenki we Lwowie (Ukraina)

dr hab. Aneta ROGALSKA-MARASIŃSKA
Uniwersytet Łódzki

dr hab. Krzysztof ROTTERMUND
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

dr hab. Katarzyna SUSKA-ZAGÓRSKA 
Akademia Muzyczna w Krakowie

dr hab. Natalia SYROTYNSKA
Narodowa Akademia Muzyczna im. M. Łysenki we Lwowie (Ukraina)

ROK 2022

prof. ThDr. Rastislav ADAMKO, PhD.
Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, (Słowacja)

dr hab. Marcin DYLLA 
Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münster, Akademia Muzyczna w Münster (Niemcy)

prof. dr hab. Magdalena DZIADEK 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. Bogdan DOWLASZ
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (emerytowany)

prof. dr hab. Czesław GRAJEWSKI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Marcin Tadeusz ŁUKASZEWSKI 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

prof. Andrzej MOKRY
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Niemcy)

prof. dr hab. Cezary SANECKI 
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

dr hab. Tomasz SPALIŃSKI 
Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Władysław SZYMAŃSKI 
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

dr hab. Andrzej DZIADEK 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

dr hab. Monika KARWASZEWSKA
Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku

dr hab. Kazimierz MACIĄG 
Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Libor MARTINEK 
Śląski Uniwersytet w Opawie (Czechy)

dr hab. Lydia MELNYK
Narodowa Akademia Muzyczna im. M. Łysenki we Lwowie (Ukraina)

dr hab. Aneta ROGALSKA-MARASIŃSKA
Uniwersytet Łódzki

dr hab. Krzysztof ROTTERMUND
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

dr hab. Katarzyna SUSKA-ZAGÓRSKA 
Akademia Muzyczna w Krakowie

dr hab. Natalia SYROTYNSKA
Narodowa Akademia Muzyczna im. M. Łysenki we Lwowie (Ukraina)

dr hab. Magdalena SZYNDLER
Uniwersytet Śląski w Katowicach 

dr hab. Ewa WOJTYGA 
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

ROK 2021

prof. ThDr. Rastislav ADAMKO, PhD.
Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, (Słowacja)

dr hab. Marcin DYLLA 
Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münster, Akademia Muzyczna w Münster (Niemcy)

prof. dr hab. Magdalena DZIADEK 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. Bogdan DOWLASZ
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (emerytowany)

prof. dr hab. Czesław GRAJEWSKI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Tetiana MOLCHANOVA 
Narodowa Akademia Muzyczna im. M. Łysenki we Lwowie (Ukraina)

prof. Andrzej MOKRY
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Niemcy)

prof. dr hab. Cezary SANECKI 
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

dr hab. Tomasz SPALIŃSKI 
Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Władysław SZYMAŃSKI 
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

dr hab. Andrzej DZIADEK 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

dr hab. Monika KARWASZEWSKA
Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku

prof. dr hab. Marcin Tadeusz ŁUKASZEWSKI 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

dr hab. Kazimierz MACIĄG 
Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Libor MARTINEK 
Śląski Uniwersytet w Opawie (Czechy)

dr hab. Lydia MELNYK
Narodowa Akademia Muzyczna im. M. Łysenki we Lwowie (Ukraina)

dr hab. Aneta ROGALSKA-MARASIŃSKA
Uniwersytet Łódzki

dr hab. Krzysztof ROTTERMUND
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

dr hab. Katarzyna SUSKA-ZAGÓRSKA 
Akademia Muzyczna w Krakowie

dr hab. Natalia SYROTYNSKA
Narodowa Akademia Muzyczna im. M. Łysenki we Lwowie (Ukraina)

dr hab. Magdalena SZYNDLER
Uniwersytet Śląski w Katowicach

ROK 2020 

doc. ThDr. Rastislav ADAMKO
Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, (Słowacja)

prof. dr hab. Magdalena DZIADEK
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. Bogdan DOWLASZ Akademia Muzyczna
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (emerytowany)

prof. dr hab. Czesław GRAJEWSKI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. Andrzej MOKRY, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Niemcy)

prof. dr hab. Cezary SANECKI
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

prof. dr hab. Tomasz SPALIŃSKI
Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Andrzej DZIADEK
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

dr hab. Monika KARWASZEWSKA
Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku

prof. dr hab. Marcin Tadeusz ŁUKASZEWSKI
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

dr hab. Kazimierz MACIĄG
Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Libor MARTINEK
Śląski Uniwersytet w Opawie (Czechy)

dr hab. Lydia MELNYK
Narodowa Akademia Muzyczna im. M. Łysenki we Lwowie (Ukraina)

dr hab. Krzysztof MORACZEWSKI
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Aneta ROGALSKA-MARASIŃSKA
Uniwersytet Łódzki

dr hab. Krzysztof ROTTERMUND
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

dr hab. Katarzyna SUSKA-ZAGÓRSKA
Akademia Muzyczna w Krakowie

dr hab. Natalia SYROTYNSKA
Narodowa Akademia Muzyczna im. M. Łysenki we Lwowie (Ukraina)

dr hab. Władysław SZYMAŃSKI
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

dr hab. Magdalena SZYNDLER
Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Paweł TAŃSKI
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

ROK 2019

ks. doc. ThDr. Rastislav ADAMKO
Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, (Słowacja)

prof. dr hab. Magdalena DZIADEK
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. Bogdan DOWLASZ
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (prof. emerytowany)

prof. dr hab. Czesław GRAJEWSKI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Leon MARKIEWICZ
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (prof. emerytowany)

dr hab. Andrzej DZIADEK
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

dr hab. Libor MARTINEK
Śląski Uniwersytet w Opawie (Czechy)

dr hab. Monika KARWASZEWSKA
Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku

dr hab. Marcin Tadeusz ŁUKASZEWSKI
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

dr hab. Lydia MELNYK
Narodowa Akademia Muzyczna im. M. Łysenki we Lwowie (Ukraina)

dr hab. Krzysztof MORACZEWSKI
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Piotr ROJEK
Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu 

dr hab. Krzysztof ROTTERMUND
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

dr hab. Katarzyna SUSKA-ZAGÓRSKA
Akademia Muzyczna w Krakowie

dr hab. Natalia SYROTYNSKA
Narodowa Akademia Muzyczna im. M. Łysenki we Lwowie (Ukraina)

dr hab. Władysław SZYMAŃSKI
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

dr hab. Paweł TAŃSKI
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Beata WRÓBLEWSKA
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

dr hab. Monika WOLIŃSKA
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie


 

ROK 2018

prof. dr hab. Magdalena DZIADEK
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

ks. doc. ThDr. Rastislav ADAMKO
PhD. prof. Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku (Słowacja)

dr hab. Andrzej DZIADEK
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

dr hab. Alicja KOZŁOWSKA-LEWNA
prof. AM, Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku 

prof. dr hab. Leon MARKIEWICZ
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (emerytowany) 

dr hab. Libor MARTINEK
Śląski Uniwersytet w Opawie (Czechy) 

dr hab. Lydia MELNYK
prof. Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. M. Łysenki

dr hab. Piotr ROJEK prof. AM ,
Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu

prof. dr hab. Barbara SMOLEŃSKA-ZIELIŃSKA
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (emerytowana)

prof. dr hab. Czesław GRAJEWSKI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Marcin Tadeusz ŁUKASZEWSKI prof. UMFC,
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

dr hab. Krzysztof ROTTERMUND prof. UAM,
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

dr hab. Władysław SZYMAŃSKI prof. AM,
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 

dr hab. Natalia SYROTYNSKA
Narodowa Akademia Muzyczna im. M. Łysenki we Lwowie (Ukraina) 

dr hab. Paweł TAŃSKI
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

dr hab. Beata WRÓBLEWSKA prof. AM,
Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku 

dr hab. Monika WOLIŃSKA 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.