Zajęcia muzyczne z elementami muzykoterapii w procesie resocjalizacji nieletnich dziewcząt

  • Mirosław MIELCZAREK Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Wydział Humanistyczny doktorant Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wydział Nauk Pedagogicznych https://orcid.org/0000-0001-9096-0715
Słowa kluczowe: resocjalizacja nieletnich, muzykoterapia, arteterapia, młodzież trudna, resocjalizacja instytucjonalna.

Abstrakt

Już podczas 5-letnich studiów pedagogicznych o specjalności opiekuńczej i resocjalizacyjnejpojawił się pomysł połączenia zainteresowań naukowych z zajęciami oraz zainteresowaniami pry- watnymi – muzycznymi. Zamysł przekształcił się w projekt badawczy, który dotyczył wykorzysta-nia zajęć muzycznych z elementami muzykoterapii w procesie resocjalizacji nieletnich. W myśl tego postanowiono przeprowadzić badania, których celem było poznanie opinii nieletnich oraz ka-dry pedagogicznej na temat zajęć muzycznych z elementami muzykoterapii prowadzonych w wy- branych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (MOW). Przedsięwzięcie badawcze pozwo-liło potwierdzić tezę, że zajęcia muzyczne z elementami muzykoterapii mogą stanowić skuteczną technikę terapeutyczną w procesie resocjalizacji nieletnich, wg opinii dziewcząt biorących w nich udział oraz kadry pedagogicznej.

Opublikowane
2019-10-04