Opublikowane: 2019-10-041

Zajęcia muzyczne z elementami muzykoterapii w procesie resocjalizacji nieletnich dziewcząt

Mirosław MIELCZAREK
Edukacja Muzyczna
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.16926/em.2018.13.12

Abstrakt

Już podczas 5-letnich studiów pedagogicznych o specjalności opiekuńczej i resocjalizacyjnejpojawił się pomysł połączenia zainteresowań naukowych z zajęciami oraz zainteresowaniami pry- watnymi – muzycznymi. Zamysł przekształcił się w projekt badawczy, który dotyczył wykorzysta-nia zajęć muzycznych z elementami muzykoterapii w procesie resocjalizacji nieletnich. W myśl tego postanowiono przeprowadzić badania, których celem było poznanie opinii nieletnich oraz ka-dry pedagogicznej na temat zajęć muzycznych z elementami muzykoterapii prowadzonych w wy- branych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (MOW). Przedsięwzięcie badawcze pozwo-liło potwierdzić tezę, że zajęcia muzyczne z elementami muzykoterapii mogą stanowić skuteczną technikę terapeutyczną w procesie resocjalizacji nieletnich, wg opinii dziewcząt biorących w nich udział oraz kadry pedagogicznej.

Słowa kluczowe:

resocjalizacja nieletnich, muzykoterapia, arteterapia, młodzież trudna, resocjalizacja instytucjonalna.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

MIELCZAREK, M. (2019). Zajęcia muzyczne z elementami muzykoterapii w procesie resocjalizacji nieletnich dziewcząt. Edukacja Muzyczna, 13, 209–222. https://doi.org/10.16926/em.2018.13.12

Cited by / Share

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.