Zespół redakcyjny
Marta POPOWSKA (redaktor naczelna)
Paulina PIASECKA (redaktor językowy)
Anna STACHURA-BOGUSŁAWSKA (redaktor j. angielski)
Marek KUDRA (sekretarz)

Redaktor naczelna wydawnictwa
Paulina PIASECKA

Korekta
Paulina PIASECKA

Redaktor techniczny
Piotr GOSPODAREK