Zespół redakcyjny
Marta POPOWSKA (redaktor naczelny)
Anna STACHURA-BOGUSŁAWSKA (redaktor j. angielski) 
Paulina UCIEKLAK-JEŻ (redaktor statystyczny)
Marek KUDRA (sekretarz)

Redaktor naczelny wydawnictwa
Paulina PIASECKA

Korekta
Dariusz JAWORSKI

Redaktor techniczny
Piotr GOSPODAREK