Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
dr Marta POPOWSKA
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
email: m.popowska@ujd.edu.pl 

Sekretarz redakcji 
mgr Marek KUDRA
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
email: m.kudra@ujd.edu.pl

Zespół redakcyjny:  
prof. dr hab.
Luba KYYANOVSKA (redaktor naukowy) 
Narodowa Akademia Muzyczna im. M. Łysenki we Lwowie, Ukraina
prof. dr hab.
Adam REGIEWICZ (redaktor naukowy) 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 
doc. PaedDr. Zuzana ZAHRADNÍKOVÁ (redaktor naukowy, redaktor językowy – j. słowacki)
Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja
dr hab. Artur ŻYWIOŁEK (redaktor naukowy) 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 

Redaktor statystyczny
dr Paulina UCIEKLAK-JEŻ
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 
email: p.ucieklak-jez@ujd.edu.pl

Korekta:
mgr Dariusz JAWORSKI (redaktor językowy – j. polski)
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
mgr Andrzej MISZCZAK (redaktor językowy – j. polski)
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
mgr Patrycja CZARNECKA-JASKÓŁA (redaktor językowy – j. angielski)
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
mgr Artur WAGNER (redaktor językowy - j. angielski)
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie