Etyka publikacji

Czasopismo Edukacja Muzyczna stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics), w ramach których mieszczą się procedury recenzowania zewnętrznego zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

- złożone artykuły naukowe wstępnie ocenia Komitet Redakcyjny

- teksty pozytywnie zaopiniowane otrzymują kod, a następnie są kierowane do dwóch niezależnych zewnętrznych recenzentów

- recenzenci nie znają nazwisk ani afiliacji autorów, którzy nie znają nazwisk recenzentów (zasada double-blind review process).

- pisemna recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem o zakwalifikowaniu artykułu do publikacji lub o jego odrzuceniu. Jeśli tekst wymaga poprawek, autor otrzymuje recenzje, zawierające odpowiednie sugestie.

W czasopiśmie nie ma i w przyszłości nie będzie przypadkóœ "ghostwriting" ani "guest autorship".

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.