Polityka Open Access

Czasopismo "Edukacja Muzyczna" wydawane jest w modelu Open Access.

Teksty, które ukazały się do roku 2018 są dostępne na licencji CC Uznanie autorstwa.
Użycie niekomercyjne. Na tych samych warunkach 3.0 Polska CC BY 3.0 PL

Od roku 2019 czasopismo udostępnia artykuły na licencji
Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY 4.0 PL

Od Autorów nie pobiera się żadnych opłat za zgłoszenie tekstu, proces redakcyjny oraz publikacje. Wszystkie artykuły są dostępne na stronie internetowej czasopisma niezwłocznie po opublikowaniu. Autorzy dają wydawcy czasopisma prawo do nieograniczonego publikowania artykułu w otwartym dostępie oraz wyrażają pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.