Oblicza gitary w Polsce do roku 1981
w świetle dokumentacji Archiwum Polskiego Radia

Autor

Słowa kluczowe:

radio, Ławrusiewicz, Kliszewski, Chybiński, Tansman, Powroźniak, muzyka gitarowa w Polsce

Abstrakt

Długi okres monopolu antenowego Polskiego Radia spowodował technologiczne, później historyczne, a także polityczne przesunięcie gitary, głównie klasycznej, do muzycznej niszy. Celem badania zbioru nagrań i dokumentów programowych w Archiwum Polskiego Radia było ujawnienie nielinearności przebiegu popularyzacji muzyki gitarowej w Polsce.

Bibliografia

Affek-Bujalska Barbara, Kospath-Pawłowski Edward, Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej: Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Oficyna Wydawnicza Ajaks, Pruszków 1993.

Barciś Artur, Graff Marzanna, Rozmowy bez retuszu, Wydawnictwo M, Kraków 2011.

Bombicki Maciej Roman, Monte Cassino. Pięćdziesiąt lat po bitwie, Polski Dom Wydawniczy „Ławica”, Poznań 1994.

Chomicz Zbigniew, 80 lat Polskiego Radia – Kalendarium 1925–2005, Polskie Radio SA, Warszawa 2005.

Dahlig Ewa, Ludowe instrumenty skrzypcowe w Polsce, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2001.

Filasiewicz Witold, O fonografie (wg odczytu wygłoszonego w I szkole realnej w Krakowie dnia 21 czerwca 1905 roku), Gebethner i Wolf, Kraków 1905.

Fredro Aleksander, Zemsta, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1975.

Gołębiowski Łukasz, Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym lub niektórych tylko prowincjach, nakładem Autora, Warszawa 1831.

Iwanowa-Kramskaja Natalia, Życie poświęcone gitarze, Moskwa 1995.

Kern Ludwik Jerzy, Moje abecadłowo, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.

Kolberg Oskar, Lud: jego zwyczaje… W. Ks. Poznańskie, cz. 5, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1880.

Konopnicka Maria, Filuś, Miluś i Kizia: nasze kotki, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1927.

Konopnicka Maria, Mickiewicz, jego życie i duch, Bronisław Natanson, Warszawa 1899.

Radziszewski Stanisław, Wiedza tajemna, Księgarnia S. Sadowskiego, Warszawa 1904.

Reymont Władysław, Rok 1794. Ostatni sejm Rzeczypospolitej. Powieść historyczna, Gebethner i Wolf, Warszawa – Kraków 1913.

Rolle Antoni Józef, Niewiasty kresowe. Opowiadania historyczne, Gebethner i Wolf, Warszawa 1883.

Siemieński Lucjan, Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie, J.K. Żupański, Poznań 1845.

Starling William, Strings Attached: The Life & Music of John Williams, Biteback Publishing, London 2012.

Szewera Tadeusz, Barwny świat mikrofonu: wspomnienia radiowców, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1983.

Świtkowski Józef, Okultyzm i magia w świetle parapsychologii, nakładem Redakcji miesięcznika „Lotos”, Lwów 1939.

Trembecki Stanisław, Zofiówka. Polanka. Powązki, nakładem Księgarni W. Zukerkandla, Lwów 1924.

Truskolaski Romuald, Szkoła na gitarę hiszpańską: ułożona i ofiarowana W. Karolowi Kurpińskiemu, kosztem F. Klukowskiego, Warszawa 1820.

Ustrzycki Mirosław, Ustrzycki Janusz, Historia, podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia, Operon, Gdynia 2021.

Walker Luise, Ein Leben mit der Gitarre, Musikverlag Zimmermann, Frankfurt am Main 1989.

Wańkowicz Melchior, Bitwa o Monte Cassino, Prószyński i S-ka, Warszawa 1989.

Witoszynskyi Leo, Über die Kunst des Gitarrenspiels, Doblinger 2002.

Wojnarowska Karolina, Ostatnie rady ojca dla syna, nakładem W.B. Korna, Wrocław 1842.

Wolman Borys, Gitara w Rosji, esej o historii sztuki gitarowej, Muzgiz, Leningrad 1961.

Zieliński Stanisław, Mały słownik pionierów polskich kolonialnych i morskich: podróżnicy, odkrywcy, zdobywcy, badacze, eksploratorzy, emigranci – pamiętnikarze, działacze i pisarze migracyjni, Instytut Wydawniczy Ligi Morskiej i Kolonialnej, Warszawa 1933.

Kraszewski Józef Ignacy, Wybór pism, nakład i druk S. Lewental, Warszawa 1884.

Krukowski Kazimierz, Z Melpomeną na emigracji, wyd. Czytelnik, Warszawa 1987.

Kwiatkowski Maciej Józef, Polskie Radio w konspiracji 1939–1944, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1989.

Kwiatkowski Maciej Józef, Tu Polskie Radio Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980.

Lerski Tomasz, Syrena Record, pierwsza polska wytwórnia fonograficzna, Editions Karin, Warszawa – Nowy Jork 2004.

Loret Maciej, Życie polskie w Rzymie w XVIII wieku, Scuola Tipografica Pio X, Rzym 1930.

Marrington Mark, Recording the Classical Guitar, Routledge, Nowy Jork – Oxon 2021.

Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Greg, Kraków 2006.

Müller Rudolf, Chronik eines bürgerlichen Lebens in Nürnberg. Część 2: 1939 (Kriegsanfang) bis 1945, Books on Demand, Norderstedt 2020.

Parkita Kazimierz, Wspomnienia lekarza okrętowego ze służby na „Batorym” 1943–1944, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1987.

Pawiński Adolf, Michał Gröll – obrazek na tle epoki stanisławowskiej, Gebethner i Spółka, Kraków 1896.

Prus Bolesław, Lalka, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa 1949.

lat Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, 1920–1970, red. Stanisław Chudak et al., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1973.

Alfabet Solidarności, red. K. Nowak, Instytut Dziedzictwa Solidarności, Gdańsk 2020.

Dzieło wielkiego miłosierdzia, Kościół Katolicki Mariawitów, Płock 1927.

Polskie media – dziesięć lat po likwidacji cenzury. Konferencja naukowa, Warszawa 1–2 czerwca 2000, red. Z. Sokół, Warszawa 2001.

„Antena. Ilustrowany Tygodnik dla Wszystkich”, numery od 1 z 7.10.1934 r. do 34 z 20.08.1939 r.

„Ilustrowany Kurjer Codzienny”, wybrane numery z roku 1930.

„Kurjer Warszawski”, dziennik, wybrane numery z lat 1897–1898.

„Nowy Kurjer Warszawski”, dziennik, wybrane numery z roku 1944.

„Radio i Świat”, tygodnik, numery od 1 z 22.07.1945 r. do 43 z 23.10.1950 r.

„Radio Times” z 16.01.1927, nr 172.

„Radjo. Ilustrowany Tygodnik dla Wszystkich”, numery od 1 z 19.12.1926 r. do 40 z 30.09.1934 r.

Barucka Małgorzata, Barcikowski Wojciech, Archiwum Polskiego Radia – Sezam na klasyczną nutę, „Ruch Muzyczny” 2015, nr 4, s. 28–31.

Gurgul Wojciech, Adam Franciszek Epler (1902–1940) – zapomniany muzyk międzywojennego Lwowa, „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ” 2020, nr 45, z. 2, s. 25–60 [https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.20.004.12531].

Heute muss man aggressiv spielen, das ist wichtig geworden, „Gitarre & Laute” 2007, vol. 29, nr 1, s. 8–12.

Staszewski Maciej, Klasa gitary w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, „Sześć Strun Świata” 2016, nr 3 (7), s. 43–45.

Księga inwentarzowa Płyty gramofonowe od 1 do 7999, Warszawa 1945–1948, Archiwum Polskiego Radia SA, dział: Fonoteka.

Opublikowane

2023-04-01