Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej w czasopiśmie „Edukacja Muzyczna” zostały opracowane w oparciu o Kodeks postępowania
i najlepsze wskazówki dla redaktora (Code of Conduct and Best Practice Guidlines for Journal Editior) i są zgodne
z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE). 

Redakcja czasopisma w celu zapobiegania plagiatowi korzysta z systemu antyplagiatowego https://plagiat.pl