Oczekiwania wobec recenzentów

Materiały przekazane redakcji czasopisma „Edukacja Muzyczna” podlegają dwustopniowej procedurze recenzenckiej, na którą składają się: opinie członków zespołu redakcyjnego, opinie przygotowane przez dwóch recenzentów zewnętrznych w trybie „double-blind review” (model dwustronnie ślepej recenzji – tożsamość recenzentów nie jest znana autorom a tożsamość autorów nie jest znana recenzentom).  

Recenzenci zobowiązani są do przygotowania obiektywnej, zgodnej z posiadaną wiedzą i kwalifikacjami, opinii uzasadniającej skierowanie tekstu do publikacji, wprowadzenia koniecznych poprawek, lub wycofania tekstu z procedury redakcyjnej. Działania recenzentów podlegają klauzuli poufności.

Redakcja dopełnia starań, by pomiędzy recenzentem a autorem tekstu nie zachodziła sytuacja konfliktu interesów. 

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.