Standardy pracy zespołu redakcyjnego

Zespół redakcyjny czasopisma „Edukacja Muzyczna” respektuje zasady zapewniające wysoką jakość merytoryczną i edytorską artykułów publikowanych w czasopiśmie.

Uwarunkowania finansowe i komercyjne nie mają wpływu na decyzje zespołu redakcyjnego dotyczące oceny proponowanych do publikacji artykułów.

Redaktorzy powinni bezstronnie rozpatrywać każdy artykuł przesłany do publikacji. Każda osoba oceniana jest na podstawie jej zalet, bez względu na rasę, religię, narodowość, płeć, staż pracy lub przynależność instytucjonalną autora (ów).

Redaktorzy czasopisma muszą zachować poufność procesu recenzowania. Nie mogą udostępniać informacji o manuskrypcie nikomu poza procesem recenzowania.

Redaktorzy czasopism mogą odrzucić przesłany manuskrypt bez formalnej recenzji, jeśli uznają, że jest on nieodpowiedni dla czasopisma i wykracza poza jego zakres.

Jeżeli redaktor czasopisma otrzyma przekonujące dowody na to, że główna treść lub wnioski artykułu opublikowanego w czasopiśmie są nieprawidłowe, wówczas redaktor powinien zapewnić opublikowanie stosownej informacji o sprostowaniu.

Żadne dane lub analizy przedstawione w nadesłanej pracy nie powinny być wykorzystywane we własnych badaniach redaktora bez zgody autora.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.