Opublikowane: 2021-05-271

Panorama polskich koncertów gitarowych

Wojciech Gurgul
Edukacja Muzyczna
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.16926/em.2020.15.12

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest próbą przybliżenia dorobku polskich kompozytorów na gruncie formy koncertu na gitarę i orkiestrę. Od lat 40. XX wieku, kiedy powstał pierwszy koncert z udziałem gitary, skompono- wano w Polsce ponad 100 utworów koncertowych. Kompozytorzy, podejmując próbę napisania takiego utworu, odnajdywali różne drogi twórcze, ukazujące często odmienne oblicza gitary. W artykule omó- wiono propozycję podziału powstałych w Polsce koncertów ze względu na specyfikę utworów, przybli- żono historię pierwszych polskich koncertów, a także nakreślono obraz powstałej do 2020 roku literatury.

Słowa kluczowe:

polska muzyka gitarowa, koncert na gitarę, koncert instrumentalny, gitara klasyczna

Zasady cytowania

Gurgul, W. (2021). Panorama polskich koncertów gitarowych. Edukacja Muzyczna, 15, 65–103. https://doi.org/10.16926/em.2020.15.12

Cited by / Share

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.