Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej Doktorantów 
i Młodych Naukowców „Oblicza gitary w badaniach naukowych”, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, 20 kwietnia 2022 roku

Autor

Opublikowane

2023-04-01

Numer

Dział

Recenzje i sprawozdania