Opublikowane: 2019-10-031

Wątki polskie w mszach Jana A. Maklakiewicza i Tadeusza Maklakiewicza

Monika KARWASZEWSKA
Edukacja Muzyczna
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.16926/em.2016.11.02

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są dwie msze z tekstem polskim, które – według typologii Stanisława Dąbka – reprezentują typ tzw. mszy polskiej, znamiennej dla twórczości polskich kompozytorów pierwszej połowy XX wieku. Autorka artykułu wybrała reprezentatywne msze braci Maklakiewi-czów, w których pierwiastek „polski” dotyczy nie tylko tytułu czy użycia polskiego tekstu, alei elementów narodowych – w postaci idiomu rodzimego folkloru. Analizie poddane zostały Msza polska Jana A. Maklakiewicza z 1944 roku oraz Msza góralska autorstwa Tadeusza Maklakiewi-cza z roku 1981, dedykowana Papieżowi Janowi Pawłowi II.

Słowa kluczowe:

polska twórczość mszalna XX wieku, Jan Adam Maklakiewicz, Tadeusz Wojciech Maklakiewicz, msza polska, msza góralska, twórczość muzyczna dedykowana Janowi Pawłowi II

Pobierz pliki

Zasady cytowania

KARWASZEWSKA, M. (2019). Wątki polskie w mszach Jana A. Maklakiewicza i Tadeusza Maklakiewicza. Edukacja Muzyczna, 11, 41–59. https://doi.org/10.16926/em.2016.11.02

Cited by / Share

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.