Opublikowane: 2019-10-041

Kwartety smyczkowe – testament Góreckiego zakorzeniony w tradycji

Monika KARWASZEWSKA
Edukacja Muzyczna
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.16926/em.2014.09.08

Abstrakt

Kwartety smyczkowe, nazywane przez Góreckiego „muzyką na cztery instrumenty”, napisał kompozytor specjalnie dla amerykańskiego zespołu muzyków Kronos Quartet. Wszystkie trzy powstały w „okresie późnym” twórczości, jako symbol intymnej wypowiedzi kompozytora w latach 1988–1990–1994 (2005). Interesujący jest los zwłaszcza kwartetu ostatniego, który cze-kał na swą premierę aż dekadę. Kwartety te, ze względu na użyty w nich materiał muzyczny odwołujący się do dziedzictwa polskiej kultury stanowić mogą rodzimy testament. Odwołania te są różne: od aluzji do renesansowych źródeł, poprzez wątki Chopinowskie, autonomiczności gatunkuGórecki nadał utworom tytuły, które sugerują rodzaj zacytowanego autentyku. Artykuł ma na celuprzedstawienie stopnia tych nawiązań.

Słowa kluczowe:

współczesna muzyka polska, muzyka kameralna,, cytat w muzyce, Henryk Mikołaj Górecki

Pobierz pliki

Zasady cytowania

KARWASZEWSKA, M. (2019). Kwartety smyczkowe – testament Góreckiego zakorzeniony w tradycji. Edukacja Muzyczna, 9, 113–130. https://doi.org/10.16926/em.2014.09.08

Cited by / Share

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.