Kompozytor Peter Machajdík – życie i twórczość

Słowa kluczowe: Peter Machajdik, kompozytor, dzieła, współpraca, muzyka, współczesna muzyka słowacka.

Abstrakt

Słowacki kompozytor, muzyk i organizator wydarzeń muzycznych na żywo. Urodził się w Bra- tysławie w 1961 roku. Tam też studiował ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym. W latach90. uczestniczył w kursach kompozytorskich w Amsterdamie oraz Grazu. Po ich ukończeniu był uczestnikiem programu DAAD Artists w Berlinie. Jego muzyka była wykonywana w wielu krajach Europy, Ameryki i Azji. Współpracował z najbardziej znanymi orkiestrami i zespołami oraz soli-stami: harfistami, organistami, wiolonczelistami, altowiolistami i innymi artystami. W swym do-robku posiada wiele dzieł kameralnych, orkiestrowych, elektronicznych oraz multimedialnych. Jego twórczość uhonorowana została wieloma zagranicznymi nagrodami. Obecnie mieszka w Ružomberoku, gdzie pracuje jako niezależny kompozytor. Artykuł przedstawia jego życie, prace i sposób myślenia o muzyce.

Opublikowane
2019-10-04