Nr 08 (2013): "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna" 2013 nr 08