Kulturowe znaczenie IV Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w kontekście odradzającego się po II wojnie światowej polskiego życia muzycznego

Autor

Słowa kluczowe:

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, II wojna światowa, 1949 rok, Jan Ekier, Halina Czerny Stefańska, Zbigniew Drzewiecki, pianistyka polska

Abstrakt

Artykuł ma na celu podsumowanie działań podejmowanych wokół organizacji i przebiegu pierwszego powojennego konkursu chopinowskiego. Artykuł jest próbą zebrania faktów, relacji wspomnień dotyczących działań podejmowanych przez środowisko kultury muzycznej w Polsce po II wojnie światowej. Autorka skupia się na dokładnym opisie organizacji oraz przebiegu IV Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego, wykorzystując informacje dotychczas istniejące jedynie w niezależnych źródłach. W artykule zostały wykorzystanie pamiętniki, biografie, autobio- grafie, zapiski prywatne, wywiady przedstawicieli kultury polskiej, filmy archiwalne i dokumenty filmowe Polskiej Kroniki Filmowej. Celowo nie wykorzystano wyimków z prasy, ponieważ większość informacji prasowych została zawarta w nadmienionych pozycjach bibliograficznych, Z przeanalizowanych źródeł płynie zawarta w artykule opinia o tym, że organizacja pierwszego powojennego konkursu chopinowskiego w Warszawie była wydarzeniem wymagającym wzmożonego działania od wszystkich państwowych instytucji jak również prywatnego zaangażowania muzyków oraz pedagogów muzyki. Autorka uważa tak szczegółowy opis historyczno-kulturowy za słuszny i potrzebny, zwłaszcza w roku 2020, na który przypadła 210. rocznica urodzin Fryderyka Chopina i miał odbyć się XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina.

Bibliografia

Dąbrowska Maria, Dzienniki Powojenne 1945–1949, Czytelnik, Warszawa 1997. Drzewiecki Zbigniew, Wspomnienia muzyka, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2010.

Dybowski Stanisław, Czerny-Stefańska – epizody z życia chopinistki, Selene, Warszawa 2006.

Dybowski Stanisław Laureaci Konkursów Chopinowskich w Warszawie, Selene, Warszawa, 2005.

Rozlach Adam, Spełnione marzenia Barbary Hesse-Bukowskiej, Apla, Warszawa – Busko-Zdrój 2010.

Teichman Aneta, Jan Ekier, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Warszawa – Kraków 2013.

Waldorff Jerzy, Wielka Gra. Rzecz o Konkursach Chopinowskich w Warszawie, Iskry, Warszawa 1980.

Wysocki Stefan, Wokół Dziesięciu Konkursów Chopinowskich, Wydawnictwa Radia i Telewizji, Warszawa 1982.

Koncert pod dyrekcją Grzegorza Fitelberga w Sali Smetany w Pradze. Polska Kronika Filmowa, 02/1949, red. Olga Borzechowska.

Produkujemy fortepiany. Produkcja pianin i fortepianów w Legnicy. PKF 03/1949, red. Olga Borzechowska.

FRYDERYK CHOPIN. Rok Chopinowski w Warszawie. PKF 10/1949, red. He- lena Lemańska.

Anglia – odsłonięcie tablicy pamiątkowej na domu, w którym grał Fryderyk Cho- pin, występ Natalii Karp. PKF28/1949, red. Helena Lemańska.

IV Konkurs Chopinowski. Występ Tadeusza Żmudzińskiego. PKF 40/1949, red. Helena Lemańska.

Fryderyk Chopin: otwarcie Wystawy Chopinowskiej w setną rocznicę śmierci kompozytora. PKF 42/1949, red. Helena Lemańska.

Festiwal Chopinowski w Szafarni. PKF 42/1949, red. Helena Lemańska. Zakończenie Konkursu Chopinowskiego PKF 44/1949, red. Helena Lemańska. W Łagowie PKF 40/52, red. Helena Lemańska.

Źródło: www.dzieje.pl/artykulyhistoryczne/lagow-1949-zjazd-z-wysokiego-c [stan z 22.01.2020].

Opublikowane

2021-05-27