Diagnoza poziomu zdolności muzycznych uczniów edukacji wczesnoszkolnej w Polsce i na Ukrainie na podstawie badań własnych

Autor

  • Anna PĘKALA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Pedagogiczny Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej Zakład Edukacji przez Sztukę
  • Aleksander SEMENOV Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy Instytut Problemów Edukacji Zakład Przedszkole Edukacja i Wychowanie

Słowa kluczowe:

test Średnia miara słuchu muzycznego Edwina E. Gordona, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, Polska, Ukraina

Abstrakt

W artykule zaprezentowane zostały wyniki testu Średnia miara słuchu muzycznego Edwina E.Gordona przeprowadzone wśród grupy uczniów edukacji wczesnoszkolnej w Polsce i na Ukrainie. Test składał się z dwóch etapów: testu Melodii i testu Rytmu. Dokonując analizy zgromadzonych wyników, autorzy przedstawili średnią arytmetyczną poszczególnych testów oraz rozpiętość wy-ników surowych. Wyliczone zostały lokalne normy centylowe, a także przeanalizowano wyniki poszczególnych uczniów.

Pobrania

Opublikowane

2019-10-04