Opublikowane: 2019-10-041

II Koncert fortepianowy Andrzeja Nikodemowicza – poszukiwanie oryginalnego brzmienia

Ewa NIDECKA
Edukacja Muzyczna
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.16926/em.2017.12.03

Abstrakt

Koncerty fortepianowe polskiego kompozytora Andrzeja Nikodemowicza (1925–2017) należą do późnego, dojrzałego okresu jego twórczości. Omówiony w niniejszym artykule II Koncert fortepianowypowstał w roku 2002 i jest de facto pierwszym autonomicznym koncertem skomponowanym na forte-pian przez tego twórcę, ponieważ jego I Koncert fortepianowy (1994) jest przeróbką własnego Koncertu skrzypcowego z roku 1973. Utwór rodził się w poczuciu stabilizacji i pełnej wolności twórczej. Kompo- zytor, mieszkając od 1980 roku w Polsce, w Lublinie, nie odczuwał już presji psychicznej, która towa-rzyszyła mu wcześniej, kiedy przebywał we Lwowie. Ze względu na panujący tam system polityczny większość dzieł, jakie powstały we Lwowie, nie miała żadnych szans na wykonanie.

W zakresie formalnym w II Koncercie fortepianowym kompozytor zrezygnował z klasycznej formy trzyczęściowej i preferowanego w wielu swoich kompozycjach układu symetrycznego narzecz formy szeregowej. II Koncert fortepianowy uwidacznia nakładanie się dwóch tendencji związanych z zasadą kształtowania materiału muzycznego. Jedną z nich jest tradycja o korzeniachneoromantycznych, ekspresywno-liryczna, ale poddana znacznej transformacji własnej wizji, druga wykorzystuje energetykę rytmu i perkusyjne walory fortepianu. Kompozytor operuje silniedysonującym 12-tonowym materiałem dźwiękowym oraz skomplikowanymi podziałami rytmicz-nymi, rytmami uzupełniającymi, tworzącymi gęstą strukturę dźwiękową. Ostatecznie zawierają one rozpoznawalny idiom stylistyczny, którego istotą jest liryzm i ekspresja. Jest on wynikiempermanentnej zmienności i różnorodności oraz zastosowania rozwoju na etapie mikroformy. Ce-lem nadrzędnym techniki kompozytorskiej jest uzyskanie wysublimowanego brzmienia. Czynnik rozwojowy jest jedną z głównych cech stylu Andrzeja Nikodemowicza.

Słowa kluczowe:

Andrzej Nikodemowicz, II Koncert fortepianowy Andrzeja Nikodemowicza, polska twórczość kompozytorska pierwszej dekady XXI w, liryzm i ekspresja

Pobierz pliki

Zasady cytowania

NIDECKA, E. (2019). II Koncert fortepianowy Andrzeja Nikodemowicza – poszukiwanie oryginalnego brzmienia. Edukacja Muzyczna, 12. https://doi.org/10.16926/em.2017.12.03

Cited by / Share

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.