Opublikowane: 2021-05-271

Heterogeniczność myślenia o audiacji w świetle eksploracji naukowego statusu teorii uczenia się muzyki Edwina Eliasa Gordona – rozważania w kontekście wczesnej edukacji muzycznej

Maciej Kołodziejski
Edukacja Muzyczna
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.16926/em.2020.15.04

Abstrakt

Z uwagi na coraz częstsze podejmowanie przez akademików badań naukowych nad procesami nauczania i uczenia się muzyki zakłada się, że procesy te podlegają takim samym rygorom metodologicznym jak i inne, pochodzące z różnych dziedzin i dyscyplin, szczególnie w przypadku badań zorientowanych na strategie ilościowe. Stąd potrzeba wnikliwej analizy teoretycznej, zadomowionej na rynku polskim od ponad dwudziestu lat, teorii uczenia się muzyki, autorstwa Edwina E. Gordona w kontekście jej funkcjonalności w konstruowaniu badań. Autor artykułu nakreśla osobliwe analizy teorii uczenia się pod kątem jej racjonalności naukowej, zaplecza teoretycznego i praktycznego oraz dokonuje wybiórczej deskrypcji jej podstawowych pojęć w aspekcie podejmowania eksploracji badawczych. Okoliczność ta ma sprzyjać projektowaniu, konceptualizacji i ope- racjonalizacji wysiłków badawczych naukowców w obrębie zwłaszcza wczesnej edukacji muzycznej i szeroko pojętej pedagogiki muzyki.

Słowa kluczowe:

pedagogika muzyki, wczesna edukacja muzyczna, teoria uczenia się muzyki,, audiacja, badania edukacyjne

Zasady cytowania

Kołodziejski, M. (2021). Heterogeniczność myślenia o audiacji w świetle eksploracji naukowego statusu teorii uczenia się muzyki Edwina Eliasa Gordona – rozważania w kontekście wczesnej edukacji muzycznej. Edukacja Muzyczna, 15, 191–246. https://doi.org/10.16926/em.2020.15.04

Cited by / Share

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.