Opublikowane: 2019-10-041

Wojciech Łukaszewski jako krytyk muzyczny

Marcin Tadeusz ŁUKASZEWSKI
Edukacja Muzyczna
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.16926/em.2015.10.10

Abstrakt

Artykuł omawia prace publicystyczne Wojciecha Łukaszewskiego (1936–1978) – kompozyto-ra, pedagoga, dyrektora częstochowskiej szkoły muzycznej w latach 1971–1978, krytyka muzycz-nego i animatora muzycznego. Na początku artykułu skrótowo omówiono ważniejsze prace na-ukowe o Łukaszewskim. Obejmują one artykuły naukowe, hasła w słownikach i encyklopediach, prace magisterskie. Więcej na ten temat autor pisze w swoim artykule Stan badań nad życiem i działalnością Wojciecha Łukaszewskiego (1936–1978), „Seminare. Poszukiwania naukowe”2013, nr 34, s. 351–365.

Krytykę muzyczną Łukaszewski uprawiał razem z kompozycją i pracą pedagogiczną. Było to jednak jego dodatkowe zajęcie. Prowadził on działalność publicystyczną w latach 1968–1977.Współpracował z redakcjami takich gazet, jak: dziennik „Życie Częstochowy”, tygodnik „Gazeta Częstochowska” i dwutygodnik „Ruch Muzyczny”. Wykaz recenzji Łukaszewskiego obejmuje 122 pozycje. Najwięcej z nich ukazało się na łamach „Życia Częstochowy”. Jest to 115 tekstów, w tym 99 to relacje z koncertów (przede wszystkim regularne recenzje koncertów odbywających się w Filharmonii Częstochowskiej), audycji szkolnych, czasem przeglądów zespołów amator-skich, a także refleksje z wyjazdów zagranicznych. 16 recenzji to sprawozdania z odbywających się w Częstochowie festiwali: Festiwalu Młodzieży Muzycznej Jeunesses Musicales i Ogólnopol-skiego Festiwalu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz. W „Ruchu Muzycznym” Łukaszewskiopublikował sprawozdania z trzech pierwszych Ogólnopolskich Festiwali Skrzypcowych (1968, 1969, 1970). Natomiast w „Gazecie Częstochowskiej” (1968, 1972, 1975) pisał o Społecznym Ognisku Muzycznym w Częstochowie. Zebrane prace publicystyczne ukazały się w 2009 r. w książce Łukaszewskiego pt. Muzyczne interludia. Recenzje, sprawozdania, refleksje, wywiady,red. M.T. Łukaszewski, Musica Sacra Edition, Warszawa 2009.

Słowa kluczowe:

Filharmonia Częstochowska, „Gazeta Częstochowska”, kompozytor, krytyka muzyczna, publicystyka, „Ruch Muzyczny”, szkoła muzyczna, Wojciech Łukaszewski, „Życie Częstochowy”

Pobierz pliki

Zasady cytowania

ŁUKASZEWSKI, M. T. (2019). Wojciech Łukaszewski jako krytyk muzyczny. Edukacja Muzyczna, 10, 181–204. https://doi.org/10.16926/em.2015.10.10

Cited by / Share

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.