Opublikowane: 2019-10-031

Związki Wojciecha Łukaszewskiego ze Śląskiem

Marcin Tadeusz Łukaszewski
Edukacja Muzyczna
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.16926/em.2016.11.05

Abstrakt

Związki Wojciecha Łukaszewskiego (1936–1978), kompozytora, pedagoga, krytyka muzycz-nego i działacza muzycznego, ze Śląskiem są wieloaspektowe, obejmują cały region Śląska. Wy-łączam z rozważań Częstochowę, chociaż jest ona usytuowana na obrzeżach Śląska, lecz pod względem kulturowym jest miejscem z własną tradycją i kulturą. Kontakty Łukaszewskiego ze środowiskiem Górnego i Dolnego Śląska miały głównie zawodowy charakter. Będąc dyrektorem szkoły muzycznej, musiał bywać w katowickich instytucjach administracyjnych. Kontakty arty-styczne utrzymywał zwłaszcza ze stolicą Dolnego Śląska. Kilkakrotnie prezentowano jego utwory na Wrocławskim Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej. Brał również udział w organizowa-nych we Wrocławiu konkursach kompozytorskich. Jeden ze swoich utworów, Freski wrocławskie,poświęcił (poprzez tytuł) temu miastu. Utrzymywał kontakt z górnośląskimi artystami, którzy wykonywali jego utwory (dyrygent Piotr Warzecha, śpiewaczka Anna Porwik-Pniok). Ponadtomiały miejsce kontakty częstochowskiej szkoły muzycznej ze szkołą artystyczną w Boguminie na Śląsku Cieszyńskim. Mimo dość obszernego piśmiennictwa o Łukaszewskim, wątek jego kontak-tów ze Śląskiem nie był dotychczas podejmowany w badaniach naukowych jako odrębny tematbadawczy.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Łukaszewski, M. T. (2019). Związki Wojciecha Łukaszewskiego ze Śląskiem. Edukacja Muzyczna, 11, 97–118. https://doi.org/10.16926/em.2016.11.05

Cited by / Share

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.