Opublikowane: 2019-10-041

Apokalipsa św. Jana w trzech interpretacjach muzycznych kompozytorów współczesnych Pomorza i Kujaw

Anna SZARAPKA
Edukacja Muzyczna
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.16926/em.2014.09.09

Abstrakt

Przedmiotem referatu są trzy utwory kompozytorów związanych z regionem Pomorza i Kujawinspirowane Apokalipsą św. Jana – Septem tubae z 1966 i Apokalipsa z 1977 roku Bernadetty Matuszczak oraz Apokalypsis Marcina Gumieli z lat 2006–2010.

Autorka posługuje się metodologią zaproponowaną przez Mieczysława Tomaszewskiego, w której dzieło muzyczne badane jest w aspekcie funkcji spełnianych w kulturze, a więc z per-spektywy funkcji ekspresywnej, impresywnej, referencjalnej i fatycznej. Dobór środków wyrazu i sposobów oddziaływania na słuchacza powiązany jest z bogatymi środkami wykonawczymi.Kategorie znaczeń pozamuzycznych niesione są przez takie układy interwałów i brzmień, które obrazują sferę sacrum i profanum. W utworach tych ilustracyjność przenika się z myśleniem sym- bolicznym i aluzyjnym. Kompozytorzy nawiązują do bogatej tradycji minionych epok, do grego-riańskiej psalmodii, sekwencji Dies irae (B. Matuszczak) oraz stosują rozwiązania formalnei brzmieniowe inspirowane symboliką liczb (M. Gumiela).

W przedstawionych trzech muzycznych interpretacjach Apokalipsy najsilniej zaznaczają siędwa idiomy strukturalno-ekspresywne: idiom grozy (siedmiokrotne apokaliptyczne „biada”) orazidiom świętości – Nowego Nieba i Nowej Ziemi, w którym rozbrzmiewają słowa: Sanctus i Alleluja. To te słowa ostatecznie niosą najważniejsze przesłanie tych utworów – przesłanie nadzieii pokoju.

Słowa kluczowe:

współczesna muzyka polska, funkcje dzieła muzycznego, barwa,, ekspresja, symbol, stylizacje, przesłanie.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

SZARAPKA, A. (2019). Apokalipsa św. Jana w trzech interpretacjach muzycznych kompozytorów współczesnych Pomorza i Kujaw. Edukacja Muzyczna, 9, 131–148. https://doi.org/10.16926/em.2014.09.09

Cited by / Share

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.