Pasywność edukacyjna - od teorii do praktyki: Implications of the studies of educational passivity for the theory and practice of transactional analysis

Pasywność edukacyjna - od teorii do praktyki

Implications of the studies of educational passivity for the theory and practice of transactional analysis

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.10

Słowa kluczowe:

pasywność, edukacyjna analiza transakcyjna, badania stosowane

Abstrakt

Artykuł stanowi przegląd „Pasywności w szkole” Pierzchały (2013) pod kątem implikacji dla teorii i praktyki analizy transakcyjnej. Podsumowano główne ustalenia projektu badawczego i porównano je z innymi badaniami dotyczącymi pasywności. Wkład Pierzchały do teorii polega na dostarczeniu bazy dowodowej dla koncepcji zachowań pasywnych poprzez integrację jakościowych i ilościowych metod badawczych. Praktyczne implikacje podkreślają konieczność konfrontacji z pasywnością zarówno nauczycieli, jak i uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem nadadaptacji, która jest wzmacniana systemowo. Odpowiednie krótkie studia przypadków pokazują, jak dyskusje teoretyczne można przełożyć na praktykę edukacyjną

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Piotr Jusik - Centro de Investigacion Cientifica y Cultural, San Pedro, Guatemala

niezależny badacz związany z Centro de Investigacion Cientifica y Cultural in San Pedro La Laguna w Gwatemali. Od 2017 roku współpracuje z Uniwersytetem Jana Długosza w Częstochowie, pisząc artykuły i dzieląc się międzynarodowym doświadczeniem jako nauczyciel, trener, doradca i coach analizy transakcyjnej. Piotr posiada status wykwalifikowanego nauczyciela w Wielkiej Brytanii, jest w pełni akredytowanym psychoterapeutą / doradcą Brytyjskiego Stowarzyszenia Poradnictwa i Psychoterapii, posiada Dyplom 7 Poziomu Przywództwa i Executive Coaching z Institute of Leadership and Management w Wielkiej Brytanii. Interesuje się zastosowaniem analizy transakcyjnej w edukacji, zajmując się emocjonalnymi czynnikami nauczania i uczenia się. W latach 2015-2020 zaprojektował i prowadził różne coachingowe warsztaty analizy transakcyjnej w Polsce, Ukrainie, Wielkiej Brytanii i Gwatemali. Jego szczególne zainteresowania koncentrują się wokół szkolenia nauczycieli w zakresie umiejętności doradczych. Obecnie pracuje na arenie międzynarodowej jako coach i doradca oraz prowadzi szkolenia edukacyjne i warsztaty dla organizacji pozarządowych w Gwatemali. Jest na końcowym etapie zdobywania tytułu Certyfikowanego Analityka Transakcyjnego w zakresie doradztwa.

Bibliografia

Babcock, D. (1975). Teaching Caregivers to Win. Transactional Analysis Jour- nal, 5 (4), 392–395.

Barrow, G. (2009). Teaching, Learning, Schooling, and Script. Transactional Analysis Journal, 39 (4), 298–304.

Berne, E. (1966). Principles of group treatment. New York, NY: Grove Press. Berne, E. (1970). Sex in human loving. New York: Simon & Schuster.

Berne, E. (1971). A layman’s guide to psychiatry and psychoanalysis. Harmond-sworth, England: Penguin Books. (Original work published 1957).

Campos, L. (1975). Institutional Discount Structures. Transactional Analysis Journal, 5 (1), 60–61.

Edwards, S. (1979). Hyperactivity as Passive Behavior. Transactional Analysis Journal, 9 (1), 60–62.

Erskine, R.E. (1982). Transactional analysis and family therapy. In: A. Home & M. Ohlson (eds.), Family counseling and therapy (pp. 245–275). Itasca, IL: F.E. Peacock.

Fine, M. (1975). The personal orientation scale for teachers. Kansas: Lawrence. Fine, M., Covell, G., Tracy D. & B. (1978). The Effects of TA Training on Teacher Attitudes and Behavior. Transactional Analysis Journal, 8 (3), 236–239. Garcia, F. (1982). Reactivity. Transactional Analysis Journal, 12 (2), 123–126. Hart E. Wayne (1976). Symbiotic Invitations. Transactional Analysis Journal, 6 (3), 253–254.

Hoy, W., Blankenship, J. (1972). A comparison of the ideological orientations and personality characteristics of teacher acceptors and rejectors of BSCS biology. Science Education, 56, 71–77.

Jusik, P. (2017). Formal and Informal Use of TA Counselling in Education. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 6, 67–85.

Mellor, K., Schiff, E. (1975). Discounting. Transactional Analysis Journal, 5 (3), 295–302.

Montuschi, F. (1984). Teacher’s Scripts and In-Service Training Programs. Tran- sactional Analysis Journal, 14 (1), 29–31.

Naughton, M., Tudor, K. (2006). Being White. Transactional Analysis Journal, 36 (2), 159–171.

Pickett, L. (1986). The Integrative Classroom. Transactional Analysis Journal, 16 (4), 241–246.

Pierzchała, A. (2013). Pasywność w szkole: Diagnoza zjawiska z punktu widzenia analizy transakcyjnej. Częstochowa: Wyd. Akademii im. J. Długosza w Czę- stochowie.

Schiff, A., Schiff, J. (1971). Passivity. Transactional Analysis Journal, 1 (1), 71– 78.

Schiff, J., Schiff, A. (1975). Frames of Reference. Transactional Analysis Jour- nal, 5 (3), 290–294.

Schlegel, L. (1998). What is Transactional Analysis? Transactional Analysis Jo- urnal, 28 (4), 269–287.

Schmid, B. (1994). Transactional analysis and social roles. In: G. Mohr & T. Ste- inert (eds.), Growth and change for organizations: Transactional analysis new developments 1995–2006 (pp. 32–61). Pleasanton, CA: International Transactional Analysis Association.

Schmid, B. (2008). The Role Concept of Transactional Analysis and other Approaches to Personality, Encounter, and Cocreativity for All Professional Fields. Transactional Analysis Journal, 38 (1), 17–30.

School climate profile. Engelwood, Colorado, CFK, Lt., 1973.

Zerin, E., Zerin, M., Cuiran, Z. (1997). A Comparative Study of Chinese and American High School Students’ Responses to Stress under Pressure. Transactional Analysis Journal, 27 (4), 241–255.

Opublikowane

2020-12-30

Jak cytować

Jusik, P. (2020). Pasywność edukacyjna - od teorii do praktyki: Implications of the studies of educational passivity for the theory and practice of transactional analysis. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (9), 147–160. https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.10

Numer

Dział

Raporty z badań
Loading...