Pasywność edukacyjna - od teorii do praktyki Implications of the studies of educational passivity for the theory and practice of transactional analysis

Main Article Content

Piotr Jusik
https://orcid.org/0000-0001-5824-9966

Abstrakt

Artykuł stanowi przegląd „Pasywności w szkole” Pierzchały (2013) pod kątem implikacji dla teorii i praktyki analizy transakcyjnej. Podsumowano główne ustalenia projektu badawczego i porównano je z innymi badaniami dotyczącymi pasywności. Wkład Pierzchały do teorii polega na dostarczeniu bazy dowodowej dla koncepcji zachowań pasywnych poprzez integrację jakościowych i ilościowych metod badawczych. Praktyczne implikacje podkreślają konieczność konfrontacji z pasywnością zarówno nauczycieli, jak i uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem nadadaptacji, która jest wzmacniana systemowo. Odpowiednie krótkie studia przypadków pokazują, jak dyskusje teoretyczne można przełożyć na praktykę edukacyjną

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jusik, P. (2020). Pasywność edukacyjna - od teorii do praktyki: Implications of the studies of educational passivity for the theory and practice of transactional analysis. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (9), 147-160. https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.10
Dział
Raporty z badań
Biogram autora

Piotr Jusik, Centro de Investigacion Cientifica y Cultural, San Pedro, Guatemala

niezależny badacz związany z Centro de Investigacion Cientifica y Cultural in San Pedro La Laguna w Gwatemali. Od 2017 roku współpracuje z Uniwersytetem Jana Długosza w Częstochowie, pisząc artykuły i dzieląc się międzynarodowym doświadczeniem jako nauczyciel, trener, doradca i coach analizy transakcyjnej. Piotr posiada status wykwalifikowanego nauczyciela w Wielkiej Brytanii, jest w pełni akredytowanym psychoterapeutą / doradcą Brytyjskiego Stowarzyszenia Poradnictwa i Psychoterapii, posiada Dyplom 7 Poziomu Przywództwa i Executive Coaching z Institute of Leadership and Management w Wielkiej Brytanii. Interesuje się zastosowaniem analizy transakcyjnej w edukacji, zajmując się emocjonalnymi czynnikami nauczania i uczenia się. W latach 2015-2020 zaprojektował i prowadził różne coachingowe warsztaty analizy transakcyjnej w Polsce, Ukrainie, Wielkiej Brytanii i Gwatemali. Jego szczególne zainteresowania koncentrują się wokół szkolenia nauczycieli w zakresie umiejętności doradczych. Obecnie pracuje na arenie międzynarodowej jako coach i doradca oraz prowadzi szkolenia edukacyjne i warsztaty dla organizacji pozarządowych w Gwatemali. Jest na końcowym etapie zdobywania tytułu Certyfikowanego Analityka Transakcyjnego w zakresie doradztwa.

Bibliografia

Piotr Jusik: nauczyciel, coach, trener i terapeuta. Doświadczenia zawodowe zaczął zdobywać w Londynie w pracy z trudną młodzieżą oraz dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi. Zainspirowany środowiskiem pracy rozpoczął studia z Analizy Transakcyjnej w Oksfordzie uzyskując kwalifikacje terapeutyczne (Dyplom Transactional Analysis Counselling) oraz akredytację Institute of Leadership and Management jako coach. Obecnie rozwija własny gabinet coachingu i terapii, a także prowadzi warsztaty rozwojowe z wykorzystaniem konstruktów Analizy Transakcyjnej.