Sport w powiecie krzemienieckim w świetle czasopisma „Życie Krzemienieckie” (1932–1939)
PDF (English)

Słowa kluczowe

prasa
powiat krzemieniecki
sport
II Rzeczpospolita

Jak cytować

Małolepszy, E., & Drozdek-Małolepsza, T. (2019). Sport w powiecie krzemienieckim w świetle czasopisma „Życie Krzemienieckie” (1932–1939). Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(3), 39–58. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.22

Abstrakt

Celem pracy było przedstawienie ruchu sportowego w powiecie krzemienieckim w świetle „Życia Krzemienieckiego”. „Życie Krzemienieckie” było czasopismem społecznym, ukazującym się głównie jako miesięcznik, w latach 1932–1939. Podejmowało obok problematyki społecznej, gospodarczej, kulturalnej, także kwestie związane z ruchem sportowym, głównie społeczeństwa powiatu krzemienieckiego. Problematyka sportu podejmowana była w zasadzie w każdym numerze czasopisma. W zakresie działalności sportowej poruszano sprawy infrastruktury sportowej, kształcenia kadry instruktorskiej, organizacji i zarządzania sportem, sportu szkolnego oraz współzawodnictwa sportowego. Ważną rolę w zakresie uwarunkowań ruchu sportowego w powiecie krzemienieckim odegrały lokalne struktury zarządzania sportem, m.in. Powiatowy Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego oraz Miejski Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Na terenie powiatu krzemienieckiego ogromną rolę w zakresie budowy infrastruktury sportowej, kształcenia kadr czy organizacji imprez sportowych przypadło Zjednoczeniu Organizacji Społecznych. Artykuły, materiały i doniesienia dotyczyły głównie sportów zimowych, gier sportowych, sportów wodnych, a także szybownictwa. Sport realizowany był w działalności organizacji społecznych, m.in. w Wołyńskim Związku Młodzieży Wiejskiej, Związku Harcerstwa Polskiego,
Związku Strzeleckim.

https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.22
PDF (English)