Tom 17 Nr 1 (2018)
Opis numeru

Artykuły publikowane pod poprzednią nazwą czasopisma
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna
ISSN 1895-8680

Pełny numer
pdf

UWARUNKOWANIA ZDROWIA, POSTAWY PROZDROWOTNE, JAKOŚĆ ŻYCIA

Tetiana Synytsya
131-139
Opis zawartości programu pakietu ćwiczeń aerobiku zdrowotnego i sprawności umysłowej
PDF (English)