Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny 
Eligiusz Małolepszy  [Curriculum Vitae] (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), POLSKA

Redaktorzy naukowi
Teresa Drozdek-Małolepsza (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), POLSKA
Błażej Cieślik   (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), POLSKA

Sekretarz
Błażej Cieślik  (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), POLSKA

Redaktor statystyczny
Paulina Ucieklak-Jeż (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), POLSKA

Redaktorzy językowi
Dariusz Jaworski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), POLSKA
Andrzej Wątroba (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), POLSKA

 

Rada naukowa
Ryszard ASIENKIEWICZ (Uniwersytet Zielonogórski), POLSKA
Diethelm BLECKING (Uniwersytet Albrechta i Ludwika we Fryburgu), NIEMCY
Miroslav BOBRIK (Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie), SŁOWACJA
Valentin CONSTANTINOV  (Uniwersytet Państwowy Tiraspol z siedzibą w Kiszyniowie), MOŁDAWIA
Tomáš DOHNAL (Uniwersytet Techniczny w Libercu), CZECHY
Karol GÖRNER (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy), SŁOWACJA
Igor GRYGUS (Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem), UKRAINA
Michal JIŘÍ (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy), SŁOWACJA
Tomasz JUREK (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.), POLSKA
Ferman KONUKMAN (Uniwersytet Katarski), KATAR
Jerzy KOSIEWICZ (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie), POLSKA
Jurij LIANNOJ (Sumski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Antona Makarenki), UKRAINA
Wojciech LIPOŃSKI (Uniwersytet Szczeciński), POLSKA
Veaceslav MANOLACHI (Państwowy Uniwersytet Wychowania Fizycznego i Sportu w Kiszyniowie), MOŁDAWIA
Josef OBORNÝ (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie), SŁOWACJA
Andrzej PAWŁUCKI (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), POLSKA
Jurij PELEKH (Równieński Państwowy Humanistyczny Uniwersytet), UKRAINA
Gertrud PFISTER (Uniwersytet Kopenhaski), DANIA
Anatolij TSOS (Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku), UKRAINA
Marek WAIC (Uniwersytet Karola w Pradze), CZECHY
Klaudia ZUSKOVÁ (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach), SŁOWACJA