Misja i profil czasopisma

Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe oferuje europejskim historykom kultury fizycznej, trenerom sportowym, fizjologom, specjalistom turystyki oraz pracownikom służby zdrowia, recenzowaną platformę do dyskusji na temat historii kultury fizycznej, nauk sportowych, teorii i praktyki sportu, fizjoterapii, turystyki i rekreacji.

Zakres czasopisma obejmuje:

- Historię i organizację kultury fizycznej
- Humanistyczne i społeczne aspekty aktywności fizycznej
- Teorię aktywności fizycznej i sportu
- Fizjologię wychowania fizycznego i sportu
- Zdrowie i problemy zdrowotne
- Rekreacje ruchową i turystykę