O czasopiśmie

Wydawca: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Częstotliwość: kwartalnik

p-ISSN: 2545-3211
e-ISSN: 2657-4322

Średni czas oczekiwania od złożenia pracy do ostatecznej decyzji w bieżącym numerze: 174 dni

Rys historyczny

Czasopismo posiada ponad 20letnią historię:

- 1997 – 2004: czasopismo publikowane jako Prace Naukowe. Kultura Fizyczna (ISSN 1505-4241). Publikowane jako rocznik.
- 2005 – Q2 2018: czasopismo publikowane jako Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna (ISSN 1895-8680). W latach  2005-2012 publikowane jako rocznik, zaś w latach 2013-2016 jako półrocznik. Od 2016 czasopismo ukazuje się jako kwartalnik.
- Q3 2018 – obecnie: czasopismo ukazuje się pod obecnym tytułem: Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe (ISSN 2545-3211).

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

    Agro
    BazHum
    CeON (Centrum Otwartej Nauki)
    CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
    DOAJ (Directory of Open Access Journals)
    ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities)
    Google Scholar
    Index Copernicus (ICV 2018 = 84.39)