O czasopiśmie

Wydawca: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Częstotliwość: kwartalnik

p-ISSN: 2545-3211
e-ISSN: 2657-4322

Średni czas oczekiwania od złożenia pracy do ostatecznej decyzji w bieżącym numerze: 134 dni

Rys historyczny

Czasopismo posiada ponad 20letnią historię:

- 1997 – 2004: czasopismo publikowane jako Prace Naukowe. Kultura Fizyczna (ISSN 1505-4241). Publikowane jako rocznik.
- 2005 – Q2 2018: czasopismo publikowane jako Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna (ISSN 1895-8680). W latach  2005-2012 publikowane jako rocznik, zaś w latach 2013-2016 jako półrocznik. Od 2016 czasopismo ukazuje się jako kwartalnik.
- Q3 2018 – obecnie: czasopismo ukazuje się pod obecnym tytułem: Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe (ISSN 2545-3211).

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

    Agro
    BazHum
    CeON (Centrum Otwartej Nauki)
    CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
    ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities)
    Google Scholar
    Index Copernicus (ICV = 71.39)