Opis zawartości programu pakietu ćwiczeń aerobiku zdrowotnego i sprawności umysłowej
PDF (English)

Słowa kluczowe

aerobik zdrowotny
sprawność umysłowa
program łączony
kobiety
wczesny wiek dojrzały
stan funkcjonalny health aerobics
mental fitness
combined program
women
first mature age
functional status

Jak cytować

Synytsya, T. (2019). Opis zawartości programu pakietu ćwiczeń aerobiku zdrowotnego i sprawności umysłowej. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 17(1), 131-139. https://doi.org/10.16926/kf.2018.17.09

Abstrakt

Badania dotyczą organizacji zajęć dla różnych odmian aerobiku zdrowotnego i sprawności umysłowej, które będą prowadzone według odrębnych lub połączonych programów. Celem artykułu są: prezentacja zawartości programu pakietu ćwiczeń aerobiku zdrowotnego i sprawności umysłowej; prezentacja zaleceń dotyczących łączenia różnych rodzajów ćwiczeń; ugruntowanie zmian w stanie funkcjonalnym kobiet pod wpływem ćwiczeń prowadzonych zgodnie z proponowanym programem. Wykorzystano następujące metody badawcze: analiza i ogólny przegląd literatury, ocena poziomu funkcjonalnego stanu kobiet, metody statystyki matematycznej. W artykule omówiono zawartość wszechstronnego programu aerobiku zdrowotnego i sprawności umysłowej. Eksperymentalne zajęcia objęte programem prowadzono przez 11 miesięcy, trzy razy w tygodniu po 60 minut. Wśród szerokiej gamy programów wprowadzono następujące ćwiczenia: klasyczny aerobik, taniec, ćwiczenia na podłodze, sprawność umysłowa, aerobik z elementami sztuk walki, aerobik w basenie, wykorzystanie równego rodzaju sprzętu i ćwiczeń aerobiku cyklicznego. Ćwiczenia sprawności umysłowej prowadzono jako osobne zajęcia oraz jako część zajęć łączonych. Podano zalecenia odnośnie do łączenia różnych typów ćwiczeń aerobiku, sprawności umysłowej i ćwiczeń na podłodze. Efektywność zajęć prowadzonych zgodnie z proponowanym programem udowodniono pozytywnymi zmianami standardowych wskaźników stanu funkcjonalnego kobiet. Efektywność tego eksperymentalnego programu udowodniono pozytywnymi zmianami wskaźników funkcjonalnego stanu układów sercowo-naczyniowego i oddechowego kobiet (р < 0,05–0,001).

https://doi.org/10.16926/kf.2018.17.09
PDF (English)