Opis zawartości programu pakietu ćwiczeń aerobiku zdrowotnego i sprawności umysłowej
PDF (English)

Słowa kluczowe

aerobik zdrowotny
sprawność umysłowa
program łączony
kobiety
wczesny wiek dojrzały
stan funkcjonalny

Jak cytować

Synytsya, T. (2019). Opis zawartości programu pakietu ćwiczeń aerobiku zdrowotnego i sprawności umysłowej. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 17(1), 131–139. https://doi.org/10.16926/kf.2018.17.09

Abstrakt

Badania dotyczą organizacji zajęć dla różnych odmian aerobiku zdrowotnego i sprawności umysłowej, które będą prowadzone według odrębnych lub połączonych programów. Celem artykułu są: prezentacja zawartości programu pakietu ćwiczeń aerobiku zdrowotnego i sprawności umysłowej; prezentacja zaleceń dotyczących łączenia różnych rodzajów ćwiczeń; ugruntowanie zmian w stanie funkcjonalnym kobiet pod wpływem ćwiczeń prowadzonych zgodnie z proponowanym programem. Wykorzystano następujące metody badawcze: analiza i ogólny przegląd literatury, ocena poziomu funkcjonalnego stanu kobiet, metody statystyki matematycznej. W artykule omówiono zawartość wszechstronnego programu aerobiku zdrowotnego i sprawności umysłowej. Eksperymentalne zajęcia objęte programem prowadzono przez 11 miesięcy, trzy razy w tygodniu po 60 minut. Wśród szerokiej gamy programów wprowadzono następujące ćwiczenia: klasyczny aerobik, taniec, ćwiczenia na podłodze, sprawność umysłowa, aerobik z elementami sztuk walki, aerobik w basenie, wykorzystanie równego rodzaju sprzętu i ćwiczeń aerobiku cyklicznego. Ćwiczenia sprawności umysłowej prowadzono jako osobne zajęcia oraz jako część zajęć łączonych. Podano zalecenia odnośnie do łączenia różnych typów ćwiczeń aerobiku, sprawności umysłowej i ćwiczeń na podłodze. Efektywność zajęć prowadzonych zgodnie z proponowanym programem udowodniono pozytywnymi zmianami standardowych wskaźników stanu funkcjonalnego kobiet. Efektywność tego eksperymentalnego programu udowodniono pozytywnymi zmianami wskaźników funkcjonalnego stanu układów sercowo-naczyniowego i oddechowego kobiet (р < 0,05–0,001).

https://doi.org/10.16926/kf.2018.17.09
PDF (English)