Sprawozdanie z VII Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie nt. „Sport i turystyka w świetle nauk społecznych: historia, stan obecny i wyzwania” (1–3 września 2017 r., Warszawa)
PDF

Jak cytować

Bohdan, T. (2019). Sprawozdanie z VII Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie nt. „Sport i turystyka w świetle nauk społecznych: historia, stan obecny i wyzwania” (1–3 września 2017 r., Warszawa). Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 17(1), 145-148. https://doi.org/10.16926/kf.2018.17.11